ИНФО пулт

Поштовани Суграђани на овој страници можете пронаћи све информације о образцима, пријавама, увјерењима и захтјевима које подносите Градској управи. Поред формулара у ПДФ формату који можете иштампати и попунити детаљно су објашњени и прилози које требате приложити, таксе и накнаде као и одговорне особе које ће обрадити Ваш предмет.
Надамо се да ћемо Вам на овај начин срадњу учинити бржом и ефикаснијом.

Ваш Град

Ваше питање о подношењу захтјева

Унесите услов претраге
Организациона јединица:
Врста:
Назив поступка
(дио назива):
Организациона јединицаВрстаНазив поступка
Кабинет градоначелникаЗахтјевЗахтјев за приступ информацијама
Кабинет градоначелникаЗахтјевЗахтјев за разговор са градоначелником
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за једнократну новчану помоћ
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за додјелу средстава изградње надгробног споменика погинулом-умрлом борцу
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за новчану надокнаду одликованом борцу
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за новчану накнаду одликованом борцу и породици погинулог одликованог борца
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за право на здравствену заштиту
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за право на породичну инвалиднину
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за право на цивилну инвалиднину
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за признавање права на борачки додатак
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за признавање својства борца и разврставање у одговарајућу категорију
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за признавање својства борца и разврставање у одговарајућу категорију умрлог борца
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за утврђивање својства ратног војног инвалида
Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организацијеЗахтјевЗахтјев - издавачка дјелатност
Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организацијеЗахтјевЗахтјев за додјелу спортских стипендија
Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организацијеЗахтјевЗахтјев за одржавање спортских терена
Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организацијеЗахтјевЗахтјев за развој школског спорта
Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организацијеЗахтјевЗахтјев за суфинансирање пројеката НВО
Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организацијеЗахтјевЗахтјев за суфинансирање пројеката омладинских организација
Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организацијеЗахтјевЗахтјев за суфинансирање програмско-пројектних активности удружења из средстава Буџета Града
Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организацијеЗахтјевЗахтјев за суфинансирање рада спортских клубова и организација из средстава Буџета Града
Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организацијеОбразац за извјештајОбразац за наративно и финансијско извјештавање о намјенском утрошку средстава из буџета Града Приједор за социјално-хуманитар
Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организацијеОбразац за извјештајОбразац за наративно и финансијско извјештавање о реализацији пројекта по јавном позиву за омладинске организације/неформалне г
Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организацијеОбразац за извјештајОбразац за наративно и финансијско извјештавање о реализацији пројекта по јавном позиву за удружења и фондације
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за једнократну новчану помоћ ученицима / студентима
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за додјелу једнократне новчане помоћи социјално - угроженим лицима из средстава буџета Града Приједор
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за додјелу средстава за вантјелесну оплодњу
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за додјелу средстава младим талентима
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за издавање увјерења за студентски дом/умањење школарине
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за остваривање новчане помоћи за новорођено дијете (ФОНД ЗА НАТАЛИТЕТ)
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за остваривање новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за остваривање права на накнаду трошкова сахране
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за поносну картицу Републике Српске
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за субвенцију ђачког превоза
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за субвенцију ђачког превоза за дјецу са оштећеним слухом
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевЗахтјев за упис дјетета у основну школу чијем уписном подручју не припада
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевПријава за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевПријава за учешће у избору пружалаца услуге јавне кухиње
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевПријава на конкурс за додјелу стипендије студентима
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политикуЗахтјевПријава на конкурс за додјелу стипендије ученицима
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за допуну података у МКР, МКВ и МКУ
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за закључење брака по пуномоћнику
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за изузимање предмета из архива ради копирања
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за исправку и допуну података у МКР, МКВ и МКУ
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за исправку података у МКР, МКВ и МКУ
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за накнадни упис у МКР грађана БиХ до 23 године
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за накнадни упис у МКР грађана БиХ по пребивалишту
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за накнадни упис у МКР грађана БиХ преко 23 године
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за накнадни упис чињенице закључења брака у МКВ
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за накнадни упис чињенице рођења у МКР
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за накнадни упис чињенице смрти у МКУ
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за промјену ентитетског држављанства
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за промјену личног имена
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за пружање правне помоћи
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за стицање држављанства БиХ - Републике Српске као двојног држављанства - Хрватска
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за стицање држављанства БиХ - Републике Српске као двојног дрзављанства - Србија
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за стицање држављанства БиХ - Републике Српске по основу прирођења
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за стицање држављанства БиХ - Републике Српске по члану 38 и 39 Закона
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за упис у књигу држављана
Одјељење за општу управуОбразацИнструкције за уплату трошкова Виртуелног матичара за кориснике из иностранства
Одјељење за општу управуОбразацИнструкције за уплату трошкова Виртуелног матичара за кориснике из ФБиХ
Одјељење за општу управуПриватне исправеЗахтјев за овјеравање потписа или рукописа изван службених просторија
Одјељење за општу управуПриватне исправеИзјава - ја
Одјељење за општу управуПриватне исправеИзјава-ми
Одјељење за општу управуПриватне исправеКућна листа
Одјељење за општу управуПриватне исправеКућна листа из 1991
Одјељење за општу управуПриватне исправеОпшта пуномоћ
Одјељење за општу управуПриватне исправеПуномоћ за пензију
Одјељење за општу управуПриватне исправеПуномоћ-акције
Одјељење за општу управуПриватне исправеПуномоћ-акционари
Одјељење за општу управуПриватне исправеПуномоћ-управљање аутом
Одјељење за општу управуПриватне исправеПуномоћ-управљање и продаја аута
Одјељење за општу управуПриватне исправеСагласност једног родитеља
Одјељење за општу управуПриватне исправеСагласност два родитеља
Одјељење за пољопривреду и рурални развојЗахтјевЗахтјев и изјава - подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју на територији града Приједора за 2024. годину
Одјељење за пољопривреду и рурални развојОбразацОпшти образац
Одјељење за пољопривреду и рурални развој, Одсјек за биљну и анималну производњу и савјетодавне услугеЗахтјевЗахтјев за одобрење за смјештај покретног пчелињака
Одјељење за пољопривреду и рурални развој, Одсјек за рурални развој и економику аграраЗахтјевЗахтјев за издавање водне сагласности
Одјељење за пољопривреду и рурални развој, Одсјек за рурални развој и економику аграраЗахтјевЗахтјев за издавање водних смјерница
Одјељење за пољопривреду и рурални развој, Одсјек за рурални развој и економику аграраЗахтјевЗахтјев за издавање рјешења о водној дозволи
Одјељење за пољопривреду и рурални развој, Одсјек за рурални развој и економику аграраЗахтјевЗахтјев за издавање рјешења о пољопривредној сагласности
Одјељење за пољопривреду и рурални развој, Одсјек за рурални развој и економику аграраЗахтјевИздавање увјерења о обављању пољопривредне производње
Одјељење за привреду и предузетништвоОбразацОпшти образац
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевДодјела подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП - Анекс А
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевДодјела подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП - Анекс Б
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевИздавање података из службене евиденције (изводи, потврде, увјерења)
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевКатегоризација угоститељских објеката
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевОдобравање припремних радњи (домаћа радиност, пољопривреда, трговина, угоститејство, занатство)
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевОдобравање припремних радњи за обављање занатско предузетничке дјелатности (Јавни превоз лица, јавни превоз ствари)
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Јавни превоз лица - такси превоз
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Јавни превоз лица у линијском и ванлинијском друмском саобраћају
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Јавни превоз ствари
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Домаћа радиност
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Занатство и услуга
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Пољопривреда
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Трговина
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Угоститељство
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Јавни превоз лица - такси превоз
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Јавни превоз ствари
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Домаћа радиност
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Занатство и услуга
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Пољопривреда
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Трговина
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Угоститељство
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника-Јавни превоз лица у лин. и ванлин. саобраћају
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Јавни превоз лица - такси превоз
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Јавни превоз лица у линијском и ванлинијском друмском саобраћају
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Јавни превоз ствари
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Домаћа радиност
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Занатство и услуга
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Пољопривреда
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Трговина
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Угоститељство
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоЗахтјевСтицање статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности - стари занат/умјетнички занат, домаћа радиност
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацАпликациона форма - Бизнис план
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацАпликациона форма - Додјела подстицајаних средстава за јачање конкурентности МСП
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацИзјава - Додјела подстицајаних средстава за јачање конкурентности МСП
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацИзјава о непостојању сукоба интереса и несудјеловању у коруптивним радњама за апликанте
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацИзајава о непостојању сукоба интереса и несудјеловању у коруптивним радњама, по ЈП за додјелу подстицајних средстава - МСП
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацИнтернационално повезивање и умрежавање - Образац 1.1.
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацИнтернационално повезивање и умрежавање - Образац 1.2.
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацИнтернационално повезивање и умрежавање - Образац 1.3.
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацОбразац 1.1
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацОбразац 1.2
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацОбразац 1.3
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацОбразац 2 - Изјава о порезима и ликвидности
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацОбразац 3 - Споразум о разумијевању
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацОбразац о споразумијевању
Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништвоОбразацФорма за израду Пословног плана
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевГрађевинска дозвола
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевГрађевинска и употребна дозвола
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевЕтажирање објекта
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевЗахтјев за издавање рјешења којим се утврђује легалност објекта
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевЗахтјев за исколчавање објекта
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевИнформација, извод из документа просторног уређења, мишљења и друго
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевЛокацијски услови
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевЛокацијски услови - рекламни медији
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевОбрачун накнада
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевОдобрење за уклањање објекта
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевПриједлог за планско рјешење
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевУпотребна дозвола
Одјељење за саобраћај, комуналне послове, заштиту животне средине и имовинско-стамбене пословеОбразацОпшти образац
Одјељење за финансијеЗахтјевЗахтјев за издавање потврде о измиреним обавезама
Одјељење за финансијеЗахтјевЗахтјев за овјеру карата
Одјељење за финансијеОбразацОбразац општи Финансије
Одсјек за имовинско-стамбене пословеЗахтјевЗакуп пословних просторија (Захтјев за закључење уговора о закупу)
Одсјек за имовинско-стамбене пословеЗахтјевЗахтјев за закључивање уговора о закупу стана
Одсјек за имовинско-стамбене пословеЗахтјевЗахтјев за издавање увјерења о кућном броју
Одсјек за имовинско-стамбене пословеЗахтјевЗахтјев за субвенцију закупнине
Одсјек за имовинско-стамбене пословеЗахтјевПријава за упис престанка функције лица овлаштеног за заступање заједнице етажних власника (истекао мандат)
Одсјек за имовинско-стамбене пословеЗахтјевПријава за упис престанка функције лица овлаштеног за заступање заједнице етажних власника (немогућност обављања функције)
Одсјек за имовинско-стамбене пословеЗахтјевУпис оснивања заједнице етажних власника зграда
Одсјек за имовинско-стамбене пословеЗахтјевУпис престанка заједнице етажних власника зграда
Одсјек за имовинско-стамбене пословеЗахтјевУпис промјене лица овлашћеног за заступање заједнице етажних власника зграда
Одсјек за имовинско-стамбене пословеЗахтјевУпис статусне промјене, односно промјене облика организовања заједнице етажних власника зграда
Одсјек за инспекцијске пословеЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за одржавање
Одсјек за инспекцијске пословеЗахтјевЗахтјев за издавање спроводнице за пренос умрлог лица
Одсјек за инспекцијске пословеЗахтјевЗахтјев за инспекцијски надзор
Одсјек за инспекцијске пословеЗахтјевЗахтјев за прекид поступка извршења рјешења о уклањању бесправног објекта
Одсјек за инспекцијске пословеПријава градилиштаПријава почетка грађења по грађевинској дозволи или локацијским условима
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање еколошке дозволе
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине ради постављања полица за излагање цвјетних аранжмана
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине ради постављања/задржавања привременог објекта типа љетна башта
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине ради постављања/задржавања привременог објекта типа киоск
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за постављање: покретни рекламни пано (сендвич), транаспарент, реклама у оквиру заштитне ограде
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за прекоп јавне површине
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за сјечу - орезивање стабала
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за измјену еколошке дозволе (у поступку ревизије)
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за обнављање еколошке дозволе
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за обрачун таксе за постављање / задржавање рекламног објекта
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за ослобађање од плаћања комуналних такса
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за прољетно уређење
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевИздавање одобрења за заузимање јавне површине ради постављања штанда,апарата или другог импровизованог објекта ради продаје
Одсјек за мјесне заједницеОбразацЗатјев грађана мјесним заједницама
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за додјелу такси стајалишта
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање легитимације за возача такси возила
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање лиценце превозника за такси превоз
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање паркинг карте
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање паркинг карте за инвалиде
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање рјешења за вршење превоза ствари за властите потребе пољопривредног газдинства
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање рјешења о сталном престанку обављања дјелатности
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање саобраћајне сагласности
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање увјерења о упису у регистар предузетника / превоз за властите потребе
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за регулисање саобраћаја
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за санацију пута
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за упис чамца у регистар чамаца
Одсјек за саобраћајЗахтјевОвјера и регистрација редова вожње у градско-приградском саобраћају
Одсјек за саобраћајЗахтјевОцјена исправности блокирања возила и поврат новца
Одсјек за саобраћајЗахтјевРезервација паркинг мјеста
Одсјек за саобраћајЗахтјевУвјерење о додјели парцеле
Одсјек комуналне полицијеЗахтјевКомунално-инспекцијски надзор по службеној дужности и захтјеву странке
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступакОбразацПријава корупције
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступакОбразацПријава на јавни конкурс
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступакОбразацПријава на интерни конкурс
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнинаЗахтјевЗахтјев - понуда права прече куповине права грађења на непокретности
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнинаЗахтјевЗахтјев за куповину - продају - замјену земљишта
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнинаЗахтјевЗахтјев за сагласност брисање забиљежбе забране отуђења и других уписаних забиљежби на непокретностима
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнинаЗахтјевПоступак по захтјеву за рјешавање имовинских и других права на земљишту додијељеном по Пројекту Приједор 2000–Дом за све људ
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнинаЗахтјевПријава за учешће на лицитацији