Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Увјерење о додјели парцеле


НАЗИВ ПОСТУПКА: Увјерење о додјели парцеле
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за саобраћај
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 7.1.1.1 (06/1-1)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Копија записника о блокирању возила,
2. Доказ о уплати накнаде за деблокирање возила и
3. Административна градска такса у износу од 10 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број: 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Води активности на провјери приложене документације.
4. Израђује управни акт.
5. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА САОБРАЋАЈ
Адреса: Светосавска 27, 79102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе на „Јерези“
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
ГОРДАНА ГВОЗДЕН
052/231-110, КАНЦ.:5, РАДНО МЈЕСТО: Стручни сарадник за административно-техничке послове