Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за инспекцијски надзор


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за инспекцијски надзор
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за инспекцијске послове
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП П 7.5.3.1 10/1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 60 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о инспекцијама у РС (Службени гласник Републике Српске, број 74/10, 109/12, 117/12исп и 44/16),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о градским административним таксама (Службени гласник Града Приједор број 8/21).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева.
2. Припрема поступак за вршење инспекцијског надзора.
3. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
4. Након извршеног инспекцијског надзора израђује акт у виду обавјештења.
5. Доставља странци акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Адреса: Светосавска 27, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе на „Јерези“
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/234-911

ОДГОВОРНА ОСОБА
НАИДА СТЕГИЋ
052/234-911, КАНЦ.: 13, РАДНО МЈЕСТО: Главни инспектор за храну
МИЛИЦА КОЊЕВИЋР
052/234-911, КАНЦ.: 6, РАДНО МЈЕСТО: Главни тржишни инспектор
ДРАГАНА ВУКОЈЕВИЋ ПИЛИПОВИЋ
052/234-911, КАНЦ.: 10, РАДНО МЈЕСТО: Ветеринарски инспектор
ЛАЗО МАРЧЕТИЋ
052/234-911, КАНЦ.: 5, РАДНО МЈЕСТО: Пољопривредни инспектор
ЗОРАН БАЉАК
052/234-911, КАНЦ.: 8, РАДНО МЈЕСТО: Саобраћајни инспектор
САНДРА ЂУЂИЋ
052/234-911, КАНЦ.: 5, РАДНО МЈЕСТО: Водни инспектор