Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Упис статусне промјене, односно промјене облика организовања заједнице етажних власника зграда


НАЗИВ ПОСТУПКА: Упис статусне промјене, односно промјене облика организовања заједнице етажних власника зграда
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за имовинско-стамбене послове
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 7.1.1.1 (06/1-1)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ:
1. Обрасци новог регистарског листа,
2. Акт о статусној промјени (нови уговор о оснивању нове заједнице),
3. Овјерен списак чланова нове заједнице,
4. Одлука о именовању лица овлашћеног за заступање нове заједнице,
5. Обрасци за овјеру потписа лица овлашћеног за заступање заједнице 2 X,
4. Градска административна такса у износима од по 2 50 22 2 2 2 (укупно 80 КМ).

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ:
- Закон о одржавању зграда („Службени гласник“ Републике Српске бр. 101/11) и Правилник о упуису у регистар заједница зграда са обрасцима аката за јединствену примјену Закона о одржавању зграда („Службени гласник“ Републике Српске, бр. 27/12),
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник“ Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10) и
- Одлука о општинским административним таксама („Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА:
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност пријаве, и у случају некомплетности обавјештава подносиоца исте о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује управни акт.
4. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Адреса:Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
ДУШКО ВРАЧАР
052/245-186, КАНЦ.: 6, РАДНО МЈЕСТО: Виши стручни сарадник за стамбене послове