Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Пријава за учешће у избору пружалаца услуге јавне кухиње


НАЗИВ ПОСТУПКА: Пријава за учешће у избору пружалаца услуге јавне кухиње
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА:
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Рјешење надлежног суда о регистрацији и сједишту на територији града Приједора,
2. Статут удружења,
3. Уговор о отварању и вођењу трансакционог рачуна од банке,
4. ЈИБ
5. Завршни рачун/биланс стања и биланс успјеха за претходну годину/ овјерен од стране АПИФ-а,
6. Изјава или други доказ о посједовању адекватаног простора за припрему и дистрибуцију оброка,
7. Санитарну књижицу за запослена лица у правном субјекту, која послују са храном, да су под здравствено-санитарним надзором,
8. Уговор са надлежном јавном здравственом установом Републике Српске о контроли исправности хране и брисева радних површина, опреме и уређаја,
9. План и програм рада за текућу годину,
10. Извјештај о утрошку средстава у сврху јавне кухиње за претходну годину и
11. Цијену услуге по оброку.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19 и 61/21),
- Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12, 90/16, 94/19 и 36/22) и
-Одлука о услузи јавне кухиње ("Службени гласник Града Приједора", број: 8/21 и 4/23).

ОПИС ПОСТУПКА
У складу са Законом о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22) и Одлука о услузи јавне кухиње ("Службени гласник Града Приједора", број: 8/21), Одјељење за друштвене дјелатности једном у току календарске године објављује Јавни позив за учешће у избору пружалаца услуге јавне кухиње. Јавни позив се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака НВО има увид у процедуру. По обављеној процедури, удружења и фондације закључују уговор са Градоначелником. Удружења и фондације која не испуњавају услове предвиђене јавним позивом обавјештавају се писмено о исходу њихове пријаве.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕТНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ДРАГИЦА ПЛАВШИЋ - СТОЈАНОВИЋ
052/245-193; КАНЦ.: 66, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за здравсто и социјалну заштиту