Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за субвенцију ђачког превоза


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за субвенцију ђачког превоза
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8.2.1.7-1 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Увјерење о држављаснтву за дијете,
2. Увјерење о мјесту пребавилашта за дијете,
3. Кућна листа,
4. Увјерење о похађању наставе,
5. Увјерење Центра за социјалани рад зависно од основа по коме остварују неко од права,
6. Потврда о мјесечном износу карте, са прецизно наведеном километражом, издату од стране регистрованог јавног превозника,
7. Потврда Завода за запошљавање о незапослености за једног или оба родитеља и
8. Медицинска документација.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
- Одлука о субвенцији ђачког превоза, број: 02-40-209/19 од 31.1.2019. године

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска,
- По потреби контактира странке и друга заинтересована лица ради утврђивања чињеничног стања,
- Израђује приједлог управног акта и доставља га Градоначелнику,
- Достављање управног акта странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦЕЛАРИЈА 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ЈЕФА КЕРАНОВИЋ
052/245-135, КАНЦЕЛАРИЈА 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за образовање, здравство, социјалну заштиту и НВО