Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за субвенцију ђачког превоза


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за субвенцију ђачког превоза
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА:
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Увјерење о држављанству дјетета;
2. Увјерење о мјесту пребивалишта дјетета;
3. Увјерење о похађању наставе;
4. Увјерење Центра за социјални рад (зависно од основа по коме остварује неко од права);
5. Потврда у мјесечном износу карте (са прецизном наведеном километражом, издату од стране регистрованог јавног корисника);
6. Потврда Завода за запошљавање (о незапослености за једног или оба родитеља);
7. Кућна листа;
8. Медицинска документација.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
- Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15)
- Правилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број 13/18).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује записник.
4. Доставља приједлог записника Градоначелнику Приједора на основу којег се издаје закључак и упућује странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.:67, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
СТЕВИЦА ДРОЊАК
052/245-133, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за образовање, здравствену и социјалну заштиту и НВО