Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање водне сагласности


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање водне сагласности
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за пољопривреду и рурални развој, Одсјек за рурални развој и економику аграра
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8.2.1.24 21
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Локацијски услови,
2. Посједовни лист,
3. ЗК извадак,
4. Пројектну документација - на увид и
5. 50,00 КМ градске административне таксе.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о водама ("Службени гласник Републике Српске", број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17),
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и
- Одлука о градским административним таксама ("Службени гласник Града Приједор", број 8/21).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјера комплетности захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Води активности на провјери комплетности техничке документације за објекте.
4. Израђује управни акт.
5. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, ОДСЈЕК ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМИКУ АГРАРА
Адреса: Улица Вожда Карађорђа бр. 45, 79102 Приједор
Електронска пошта: < e-mail >
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/211-200

ОДГОВОРНА ОСОБА
РАДОСЛАВ КЉАЈИЋ
052/490-187, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник у области водопривреде