Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање лиценце превозника за такси превоз


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање лиценце превозника за такси превоз
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за саобраћај
ШИФРА ЗАХТЈЕВА:
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Доказ о регистрацији дјелатности ( рјешење о регистрацији дјелатности такси превоза)
2. Доказ о посједовању најмање једног путничког моторног возила које испуњава услове предвиђене Законом о превозу у друмском саобраћакју Републике Српске и Одлуком о такси превозу на подручју града Приједпор - возило са највише 1 4 регистрованих сједишта за вршење такси превоза , које може бити старости до 15 година , облика каросерије лимузина или караван
3. Доказ да запошљава возаче кији испуњавају услове предвиђене Законом и Одлуком - ојерена копија дипломе возача моторних возила или овјерену копију дипломе најмање четвртог степена образовања саобраћајне струке друмског саобраћаја и овјерену копију возачке дозволе.
4. Доказ о уплаћеној накнади за идавање Лиценце превозника за такси превоз у износу од 30. 00 КМ . Уплата на жиро рачун број: 5620070000417349, врста прихода: 722521, буџетскаорганизација: 0074170 .

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10)
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор 11/11,7/13, 15/13).
- Одлука о такси превозу на подручју града Приједора (" Сл. Гласник града Приједор"број: 8/18)

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјера комплетности захтјева у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Израђује управни акт
3. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА САОБРАЋАЈ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-185

ОДГОВОРНА ОСОБА
ВЕСНА БАБИЋ
КАНЦ.:7, РАДНО МЈЕСТО: Виши стручни сарадник за управне послове из области саобраћаја и путева