Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за измјену еколошке дозволе (у поступку ревизије)


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за измјену еколошке дозволе (у поступку ревизије)
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП СТ 6.3.1.2 08
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Обавјештење и доказе о извршеној измјени
2. Копију еколошке дозволе која је предмет ревизије.
3. Копију рјешења за одобрење за грађење и одобрења за употребу.
4. Извјештај о извршеним мјерењима емисија, наложеним у еколошкој дозволи, која је предмет ревизије.
5. Административну градску таксу у износу од 50 КМ.

НАПОМЕНА: Уколико у периоду важења еколошке дозволе дође до промјене одговорног лица,оговорно лице обавезно је о томе обавијестити надлежни орган, у писаној форми.Надлежни орган у року 30 дана од пријема писменог обавјештења и достављених доказа о насталој промјени, врши измјену у дозволи, без провођења поступка ревизије.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске, број 71/12, 79/15 и 70/20),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола (Службени гласник Републике Српске, број 28/13 и 104/17) и
- Одлука о градским административним таксама (Службени гласник Града Приједор 8/21)

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Израђује управни акт - рјешење.
3. Доставља странци управни акт - рјешење.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
ТАЊА ЕЋИМ
052/245-187, КАНЦ.:8, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине
НЕМАЊА САВАНОВИЋ
052/245-187, КАНЦ.:8, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине