Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за упис дјетета у Основну школу чијем уписном подручју не припада


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за упис дјетета у Основну школу чијем уписном подручју не припада
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 7.1.4.2 (12-14)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
- потврда школе у коју је дијете уписано,
- кућна листа,
- потврда о упису старијег дјетета у школу,
- увјерење о пребивалишту,
- увјерење надлежног органа о постојању јавног градског превоза,
- увјерење школе о обезбијеђеном школском превозу и
- остало.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
- Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/17) и
- Одлука о утврђивању критеријума за упис ученика у школу која припада другом уписном подручју („Службени гласник града Приједора“ 14/17).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска,
- По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе,
- Води активности на провјери комплетности те упознаје директоре школа о евентуалној промјени,
- Израђује управни акт и
- Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.:67, РАДНО МЈЕСТО:Начелник одјељења за друштвене дјелатности
СТЕВИЦА ДРОЊАК
052/245-133, КАНЦ.:64, РАДНО МЈЕСТО:Шеф одсјека за образовање, здравствену и социјалну заштиту и НВО