Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за упис дјетета у основну школу чијем уписном подручју не припада


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за упис дјетета у основну школу чијем уписном подручју не припада
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8 . 2 . 1 . 8 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Потврда школе у коју је дијете уписано,
2. Кућна листа,
3. Потврда о упису старијег дјетета у школу,
4. Увјерење о пребивалишту за дијете,
5. Увјерење надлежног органа о постојању јавног градског превоза,
6. Увјерење школе о обезбијеђеном школском превозу и
7. Остало.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21),
- Закон о основном васпитању и образовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18,84/19, 63/20 и 63/22) и
- Одлука о утврђивању критеријума за упис ученика у школу која припада другом уписном подручју ("Службени гласник Града Приједор 14/17).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска,
- По потреби контактира странке и друга заинтересована лица ради утврђивања чињеничног стања,
- Води активности на провјери комплетности те упознаје директоре школа о евентуалној промјени,
- Израђује приједлог управног акта и доставља га Градоначелнику,
- Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕТНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
АЛЕКСАНДРА КОС
052/245-133, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за образовање и науку