Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за овјеру карата


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за овјеру карата
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за финансије
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 10.2.1.4 1-1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 2 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

Предмет: Инструкције за поступак овјере карата за јавно извођење естрадног програма

Прије почетка продаје карата за јавно извођење естрадне дјелатности (у даљем тексту карата) у обавези сте извршити овјеру карата у канцеларији број 36. у Градској управи Града Приједора у Одјељењу за финансије.

Поступак овјере карата ће се вршити на следећи начин:

ЗАКОНОДАВНО ПРАВНИ ОКВИР
У складу са Законом о естрадној дјелатности (,,Службени гласник Републике Српске број: 46/04 и 106/09) обавезни сте извршити овјеру карата за манифестације које спадају у домен јавног извођења естрадне дјелатности. Организацијом и посредовањем јавног извођења естрадних програма, могу се бавити, предузећа, установе, удружења, самостални привредници, агенције, који су регистровани за организацију и посредовање естрадних програма и наступа естрадних радника, односно естрадних умјетника.
Карте се обавезно састоје из два дијела, са серијским бројевима на оба дијела. Приликом продаје карата један дио карте се доставља купцу а други дио карте обавезно задржава продавац ради даљег поступања.

Обавезан садржај предње стране карте:
- извођач јавног извођења естрадног програма,
- датум и мјесто јавног извођења естрадног програма,
- цијена карте,
- бар код,
- серијски број и
- печат Одјељења за финансије, Градске управе града Приједора.

Напомена:
* Перфорирани дио карте који се печатира треба бити дизајниран на начин да је печат видљив. Ово су основни подаци које због евидентирања и овјере карта треба садржавати. Остали елементи карте нису од значаја за овјеру и евидентирање.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-160

ОДГОВОРНА ОСОБА
БИЉАНА ПАУКОВИЋ,
052/245-162, КАНЦ.:38, РАДНО МЈЕСТО:Шеф Одсјека за трезор
ИВАНА ТОМИЋ,
052/245-157, КАНЦ.:35, РАДНО МЈЕСТО:Виши стручни сарадник за пореско књиговодство
АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ,
052/245-165, КАНЦ.:44, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за праћење пројеката и извршење прихода

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
МАЈА КУНИЋ, дипл. ецц