Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за обнављање еколошке дозволе


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за обнављање еколошке дозволе
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП СТ 8.4.2.36 08
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Копија еколошке дозволе која се обнавља.
2. Извјештаји о извршеним мјерењима емисија наложеним у дозволи која се обнавља, од овлаштене институције.
3. Изјава одговорног лица, овјерену од органа надлежног за овјеру потписа, да су са даном подношења захтјева за обнављање дозволе извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о дозволи и да није дошло до значајних промјена услова који се односе на постројење и активности, основне и помоћне сировине, коришћење енергије, извор емисија и локацију на којој се постројење налази.
4. Записник инспектора за заштиту животне средине и
5. Административна такса у износу од 100 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске, број 71/12, 79/15 и 70/20),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола (Службени гласник Републике Српске, број 28/13 и 104/17) и
- Одлука о градским административним таксама (Службени гласник Града Приједор 8/21, 3/24).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Израђује управни акт - рјешење.
3. Доставља странци управни акт - рјешење.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
ТАЊА ЕЋИМ
052/245-187, КАНЦ.:8, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине
НЕМАЊА САВАНОВИЋ
052/245-187, КАНЦ.:8, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине