Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за суфинансирање пројеката омладинских организација


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за суфинансирање пројеката омладинских организација
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ДР 8.1.1.2 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ:
а) За омладинске организације:
- Попуњен Образац за писање приједлога пројекта којим омладинска организација конкурише на расписани Јавни конкурс,
- Рјешење о регистрацији РС, односно БиХ (овјерена копија),
- Увјерење о пореској регистрацији - ЈИБ (овјерена копија),
- Трансакцијски рачун организације (копија уговора са банком или потврда банке),
- Биланс стања и биланс успјеха овјерен од АПИФ-а (овјерена копија),
- За пројекте који се проводе у школама доставити писану сагласност директора школе.

б) За неформалне групе:
- Попуњен Образац за писање приједлога пројекта којим неформална група конкурише на расписани Јавни конкурс,
- Рјешење о регистрацији омладинске организације са подручја Града Приједора, која даје административну подршку неформалној групи (овјерена копија),
- Биланс стања и биланс успјеха омладинске организације која даје административну подршку, овјерен од АПИФ-а (овјерена копија),
- Трансакцијски рачун омладинске организације која даје административну подршку (копија уговора са банком или потврда банке),
- Партнерски уговор неформалне групе и омладинске организације,
- За пројекте који се проводе у школама доставити писану сагласност директора школе.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о омладинском организовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 98/04, 1/12),
- Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за пројекте младих ("Службени гласник Града Приједор", број: 5/18).

ОПИС ПОСТУПКА
У складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за пројекте младих ("Службени гласник Града Приједора", број: 5/18), Одјељење за друштвене дјелатности једном у току календарске године објављује Јавни конкурс за избор најповољнијег пројекта у области побољшања положаја младих Града Приједор. Јавни конкурс се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака омладинска организација/неформална група младих има увид у процедуру. Након објављивања Јавног конкурса и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу пројеката коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, омладинске организације/неформалне група младих закључују Уговор са Градоначелником. Листа се објављује на званичном сајту Града Приједор. Организације и неформалне групе којима није одобрен пројекат и не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева. По завршетку процедуре, сачињава се Записник и Извјештај о раду Комисије.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за спорт, културу, омладину и породицу