Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за закључивање уговора о закупу стана


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за закључивање уговора о закупу стана
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за имовинско-стамбене послове
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП СТ 8.4.2.45 08
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 8 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Рјешење о додјели стана
2. Овјерена кућна листа
3. Потврда о пребивалишту - Ципс

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Правилник о критеријумима и поступку одабира, корисника, додјели, начину и условима кориштења стамбених јединица у вишестамбеним зградама изграђеним у оквиру регионалног стамбеног програма ("Службени гласник БИХ бр. 16/18")

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Доноси уговор о закупу стана
3. Доставља странци уговор

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
САЊА МАН-ШОБОТ
052/245-186, КАНЦ.:6, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управне и имовинско-правне послове