Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за једнократну новчану помоћ ученицима / студентима


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за једнократну новчану помоћ ученицима / студентима
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8.2.1.16 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 60 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. увјерење о држављанству за студента/ученика,
2. потврда о мјесту пребивалишта за студента/ученика,
3. кућна листа,
4. увјерење факултета, односно средње школе о редовном упису у школску/академску годину, као и увјерења о редовном школовању на факултету или у средњој школи за чланове домаћинства који похађају средњу школу или факултет,
5. увјерење о просјечним примањима за посљедња три мјесеца за запослене чланове домаћинства, односно одрезак/извод о висини пензије за чланове домаћинства који су пензионери (за посљедња три мјесеца),
6. рјешење надлежног органа о породичној/личној инвалиднини, којим се доказује да је подносилац захтјева дијете ратног војног инвалида, односно рјешење надлежног органа о признавњу статуса цивилне жртве рата, којим се доказује да је подносилац захтјева дијете цивилне жртве рата,
7. увјерење Завода за запошљавање РС - филијала Приједор за незапослене чланове домаћинства или увјерење Пореске управе РС - ПЈ Приједор о оствареним опорезивим приходима за посљедња три мјесеца,
8. увјерење надлежног органа о остваривању права из социјалне заштите,
9. увјерење надлежног органа о самосталном вршењу родитељске дужности (за самохраног родитеља),
10. доказ о покренутом поступку утврђивања обавезе издржавања дјетета од стране родитеља или доказ о покренутом поступку извршења судске пресуде у дијелу издржавања (за самосталног издржаваоца),
11. извод из матичне књиге умрлих (ако је студент/ученик дијете чији су један или оба родитеља умрли),
12. увјерење надлежног органа којим се доказује да је студент/ученик особа са инвалидитетом и/или корисник права на туђу његу и помоћ,
13. увјерење школе/факултета којим се доказује присуство на вјежбама/практичној настави изван сједишта факултета, стручне екскурзије, студентске размјене, одлазак на регионална или републичка такмичења и
14. фотокопија картице текућег рачуна на име подносиоца захтјева.

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21),
3. Правилник о додјели једнократне новчане помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја града Приједора ("Службени гласник Града Приједор", број: 9/22)

ОПИС ПОСТУПКА
- У складу са Правилником о додјели једнократне новчане помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја града Приједора ("Службени гласник Града Приједор", број: 9/22), Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику једном у току календарске године обавља процедуру додјеле једнократне новчане помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја града Приједора. Процедура се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након објављивања Јавног позива и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, средства се додјељују Закључком Градоначелника оним студентима и ученицима који су испунили услове у складу са Правилником. Остали ученици и студенти који не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева.

По завршетку процедуре, сачињава се Записник.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕТНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ЈАДРАНКА ДЕСНИЦА
052/245-133, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за стипендије, ученички и студентски стандард