Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Додјела једнократне материјалне помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја Града Приједор


НАЗИВ ПОСТУПКА: Додјела једнократне материјалне помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја Града Приједор
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8.2.1.16 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. увјерење о држављанству,
2. потврда о мјесту пребивалишта,
3. кућна листа,
4. потврда факултета, односно средње школе о редовном упису у школску 2020/21. годину, као и потврде о редовном школовању на факултету или средњој школи за чланове домаћинства који похађају средњу школу или факултет,
5. увјерење о просјечним примањима за посљедња три мјесеца за запослене чланове домаћинства, односно одрезак од чека пензије за чланове домаћинства који су пензионери (посљедња три мјесеца),
6. увјерење Завода за запошљавање РС - филијала Приједор за незапослене чланове домаћинства или увјерење Пореске управе РС - ПЈ Приједор, о оствареним опорезивим приходима за посљедња три мјесеца,
7. увјерење Центра за социјални рад Приједор о остваривању права из социјалне заштите,
8. рјешење о старатељству Центра за социјални рад Приједор (за самохране родитеље),
9. доказ о покренутом поступку утврђивања обавезе издржавања дјетета од стране родитеља или доказ о покренутом поступку извршења судске пресуде у дијелу издржавања,
10. медицинска документација за теже обољелог члана домаћинства и
11. фотокопија картице текућег рачуна на име подносиоца захтјева (ученика или студента).

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и
3. Правилник о додјели једнократне материјалне помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја Града Приједор ("Службени гласник Града Приједор, број: 4/21)

ОПИС ПОСТУПКА
- У складу са Правилником о додјели једнократне материјалне помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја Града Приједор ("Службени гласник Града Приједор, број: 4/21), Одјељење за друштвене дјелатности једном у току календарске године обавља процедуру додјеле једнократне материјалне помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја Града Приједор. Процедура се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након објављивања Јавног позива и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, средства се додјељују Закључком Градоначелника оним студентима и ученицима који су испунили услове у складу са Правилником. Остали ученици и студенти који не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева.

По завршетку процедуре, сачињава се Записник.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ЈЕФА КЕРАНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за образовање, здравство, социјалну заштиту и НВО