Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за остваривање новчане помоћи за новорођено дијете (ФОНД ЗА НАТАЛИТЕТ)


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за остваривање новчане помоћи за новорођено дијете (ФОНД ЗА НАТАЛИТЕТ)
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА:
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Лична карта подносиоца захтјева
2. Увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта/боравишта подносиоца захтјева
3. Родни лист новорођеног дјетета;
4. Родне листове остале дјеце,
5. Доказ о старатељству над новорођеним дјететом - исти доставља само законски старатељ),
6. Текући рачун подносиоца захтјева

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
- Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15)
- Правилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број 13/18).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује записник.
4. Доставља приједлог записника Градоначелнику Приједора на основу којег се издаје закључак и упућује странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.:67, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ЗОРИЦА БИЛБИЈА
052/245-136, КАНЦ.:66, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за здравство и социјална питања