Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за остваривање новчане помоћи за новорођено дијете (ФОНД ЗА НАТАЛИТЕТ)


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за остваривање новчане помоћи за новорођено дијете (ФОНД ЗА НАТАЛИТЕТ)
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА:
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Лична карта подносиоца захтјева
2. Увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта/боравишта подносиоца захтјева
3. Родни лист новорођеног дјетета;
4. Родне листове остале дјеце,
5. Доказ о старатељству над новорођеним дјететом - исти доставља само законски старатељ),
6. Текући рачун подносиоца захтјева,
7. Уколико је дијете рођено у другом породилишту у које је упућено из Приједора због сложености случаја- пратећа болничка документација.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10)
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16)
- Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске", број: 106/09 и 44/15)
- Одлука о измјени и допуни Правилника о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете ("Службени гласник Града Приједор", број: 3/23)


ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује записник.
4. Доставља приједлог записника Градоначелнику Приједора на основу којег се издаје закључак и упућује странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.:64, РАДНО МЈЕСТО: в. д. Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику

ТОМИЧИЋ ДРАГАНА
052/245-133, КАНЦ.:67, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за послове демографске и пронаталитетне политике.