Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за остваривање новчане помоћи за новорођено дијете (ФОНД ЗА НАТАЛИТЕТ)


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за остваривање новчане помоћи за новорођено дијете (ФОНД ЗА НАТАЛИТЕТ)
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ОЗС О 8.1.2.42
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта/боравишта подносиоца захтјева,
2. изјава о члановима заједничком домаћинства (кућна листа),
3. доказ о старатељству над новорођеним дјететом - исти доставља само законски старатељ,
4. копија предње стране текућег рачуна подносиоца захтјева.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18)
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21)
- Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске", број: 106/09 и 44/15)
- Одлука о измјени и допуни Правилника о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете ("Службени гласник Града Приједор", број: 3/23)

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује записник.
4. Доставља приједлог записника Градоначелнику Приједора на основу којег се издаје закључак и упућује странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕТНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.:64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ТОМИЧИЋ ДРАГАНА
052/245-133, КАНЦ.:67, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за послове демографске и пронаталитетне политике.