Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање рјешења за вршење превоза ствари за властите потребе пољопривредног газдинства


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање рјешења за вршење превоза ствари за властите потребе пољопривредног газдинства
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за саобраћај
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.5.2.1 06/1-1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ:
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ

1. Овјерена фотокопију личне карте,
2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства, као доказ да јеподносилац захтјева носилац породичног пољопривредног газдинства,
3. Овјерена фотокопија возачке дозволе за лица која ће управљати возилом (власника возила, односно чланова породице носиоца пољопривредноггаздинства),
4. Доказ да су лица која ће управљати возилом запослена код власника возила или су у заједничком домаћаинству са носиоцем пољоп. Газдинства /копија пријаве за пензионо и инвалидско осигурање, односно кућна листаовјерена од надлежног органа јединице локалнењ самоуправе/,
5. Доказ о власништву возила које исуњава услове за превоз ствари за властитепотребе прописане законом,
6. Градска административна такса у износу од 30,00 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА САОБРАЋАЈ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
ВЕСНА БАБИЋ
052/245-185, КАНЦ.:7, РАДНО МЈЕСТО: Виши стручни сарадник за управно правне послове из области саобраћаја и путева