Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за субвенцију закупнине


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за субвенцију закупнине
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за имовинско-стамбене послове
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП СТ 6.1.1.5 08
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 8 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Овјерена кућна листа
2. Доказ о висини укупних мјесечних примања (потврда о исплаћеној плати или друга примања, чек од пензије или увјерење надлежне пореске службе о висини примања уколико их имају) за све чланове породичног домаћинства
3. Увјерења надлежне институције Центра за социјални рад или медицинске налазе
4. Потврда Биро-а за запошљавање о незапослености

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о поступку субвенционисања закупнине (Службени гласник Града Приједор 4/21)

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Доноси рјешење о субвенцији закупнине
3. Доставља странци рјешење

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Адреса:Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
САЊА МАН-ШОБОТ
052/245-186, КАНЦ.: 6, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управне и имовинско-правне послове