Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање одобрења за постављање: покретни рекламни пано (сендвич), транаспарент, реклама у оквиру заштитне ограде


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање одобрења за постављање: покретни рекламни пано (сендвич), транаспарент, реклама у оквиру заштитне ограде
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.1.3.30 1 - 17
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Одобрење за обављање дјелатности (за рекл. објекат бр.1),
2. Приједлог изгледа транспарента са димензијама и текстом,
3. Одобрење за грађење и нацрт рекламе на А-4 формату, са изгледом и димензијама (за рекл. објекат бр. 3) и
4. Административна градска такса 10 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10),
- Одлука о јавном оглашавању на подручју општине Приједор (Службени гласник општине Приједор, број 4/10, 4/11, 6/12),
- Одлука о комуналним таксама (Службени гласник општине Приједор, бр. 5/12, Службени гласник Града Приједора, број 1/14) и
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11,7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава да ли је захтјев потпун, а у супротном случају обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска у одређеном року.
2. Израђује управни акт.
3. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180
ОДГОВОРНА ОСОБА
ЗУХРА ПАНТОШ
052/245-187, КАНЦ.:8, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за уређење и коришћење грађевинског земљишта