Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за развој школског спорта


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за развој школског спорта
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП КС 8.4.2.33 22
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. опис активности
2. финансијски план

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и
3. Статут Града Приједор ("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17).

ОПИС ПОСТУПКА
Фудбалски клуб или организација са подручја Града Приједор подноси захтјев Одјељењу за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације са описом активности и финансијским планом. У складу са Одлуком о усвајању буџета Града Приједор по обављеној процедури средства се додјељују Закључком Градоначелника.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, СПОРТ И НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-196

ОДГОВОРНА ОСОБА
АЛЕКСАНДАР МИЉЕШИЋ
052/245-196, КАНЦ.: 65, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за спорт и невладине организације