Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Издавање увјерења о обављању пољопривредне производње


НАЗИВ ПОСТУПКА: Издавање увјерења о обављању пољопривредне производње
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за пољопривреду и рурални развој, Одсјек за рурални развој и економику аграра
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП 0 8.1.2.22 21
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Посједовни лист,
2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства и
3. Овјерена изјава о заједничком домаћинству, ако се земљиште води на другом члану домаћинства.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о пољопривреди ("Службени гласник Републике Српске", број 70/06,20/07, 86/07 и 71/09) и
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска,
2. Израђује Увјерење и
3. Доставља Увјерење подносиоцу захтјева.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, ОДСЈЕК ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМИКУ АГРАРА
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/211-200

ОДГОВОРНА ОСОБА
СУЗАНА БАШИЋ
052/490-187, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде