Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Стицање статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности - стари занат/умјетнички занат, домаћа радиност


НАЗИВ ПОСТУПКА: Стицање статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности - стари занат/умјетнички занат, домаћа радиност
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништво
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: Образац СП-3
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 60 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Копија рјешења о регистрацији предузетника
2. Фотографије производа и
3. Градска административна такса за рјешење у износу од 30 КМ

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о занатско предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16, 84/19),
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника („Службени гласник Републике Српске“, број: 53/14) и
- Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједора“, број: 8/21),
- Закон о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20)

ОПИС ПОСТУПКА
Комисија у складу са законом предузима потребне радње, односно провјерава комплетност захтјева (да ли је захтјев поднесен на прописаном обрасцу, да ли су уз захтјев достављени потребни документи), провјерава испуњеност услова за стицање статуса старог заната, умјетничког заната и домаће радиности, потом водитељ поступка израђује управни акт и доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ОДСЈЕК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-140

ОДГОВОРНА ОСОБА
СЛАЂАНА МУТИЋ
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
НЕВЕНА РАСТОКА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
БРАНКИЦА ЂАКОВИЋ
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво
ВЕСНА ВРХОВАЦ
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво