Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Пријава за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове


НАЗИВ ПОСТУПКА: Пријава за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ДР 6.1.1.2 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
Уз попуњену пријаву потребно је приложити сљедећу документацију - оригинал или овјерене копије:
- Уговор о стамбеном кредиту закључен са комерцијалном банком или ИРБ-ом РС са отплатним планом кредита,
- Увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на теритеорији града Приједора у непрекидном трајању од најмање двије године прије подношења пријаве на Јавни позив,
- Увјерење о посједу, увјерење из књиге уложених уговора и увјерење из земљишне књиге које издаје Републичка управа за геодетске и имовинско - правне послове Републике Српске, Подручна јединица Приједор,
- Изјаву о члановима заједничког домаћинства (кућна листа) и
- Копију предње стране картице текућег рачуна.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Правилник о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове ("Службени гласник Града Приједор", број: 4/21).

ОПИС ПОСТУПКА
У складу са Правилником о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове ("Службени гласник Града Приједора", број: 4/21), Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску у току календарске године објављује Јавни конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове. Градска управа Приједор субвенционише 1 процентни поен каматне стопе (1%) на стамбене кредите које пласирају комерцијалне банке у Републици Српској, као и стамбене кредите по кредитним линијама Инвестиционо развојне банке РС, а закључени најраније у 2019. години. Јавни конкурс се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака странка има увид у процедуру. Након објављивања Јавног конкурса и именовања Комисије, Комисија врши увид у предметну документацију и утврђује листу подносиоца захтјева коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, ради се закључак за одобрена средства. Листа се објављује на званичном сајту Града Приједор. Подносиоци захтјева који не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева. По завршетку процедуре, сачињава се Записник.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕТНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР-МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ДРАГАНА ТОМИЧИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за пронаталитетну и демографску политику