Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Пријава за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове


НАЗИВ ПОСТУПКА: Пријава за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ДР 6.1.1.2 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
Уз попуњен апликациони образац потребно је приложити сљедећу документацију - оригинал или овјерене копије (само за подносиоца субвенције):
- уговор о стамбеном кредиту закључен са комерцијалном банком са отплатним планом кредита
- копију личне карте
- увјерење о држављанству Републике Српске/БиХ
- увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији Града Приједор у непрекидном трајању, дужем од двије године прије подношења пријаве на конкурс,
- овјерену копију дипломе,
- увјерење о власништву/посједу на непокретностима коју издаје Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове РС - Подручна јединица Приједор,
- кратку биографију
- копију текућег рачуна.

Ако је подносилац захтјева млади брачни пар, поред горе наведене документације, потребно је доставити:
- и звод из матичне књиге вјенчаних,
- и звод из матичне књиге рођених за дјецу (уколико имају дјеце) и
- доказ о стручној спреми за супружнике (овјерена копија дипломе или увјерења).

ПРАВНИ ОСНОВ
- Правилник о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове ("Службени гласник Града Приједор", број: 4/21).

ОПИС ПОСТУПКА
У складу са Правилником о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове ("Службени гласник Града Приједора", број: 4/21), Одјељење за друштвене дјелатности у току календарске године објављује Јавни конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове. Градска управа Приједор субвенционише 1 процентни поен каматне стопе (1%) на стамбене кредите које пласирају комерцијалне банке у Републици Српској, као и стамбене кредите по кредитним линијама Инвестиционо развојне банке РС, а закључени најраније у 2019. години. Јавни конкурс се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака странка има увид у процедуру. Након објављивања Јавног конкурса и именовања Комисије, Комисија врши увид у предметну документацију и утврђује листу подносиоца захтјева коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, ради се закључак за одобрена средства. Листа се објављује на званичном сајту Града Приједор. Подносиоци захтјева који не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева. По завршетку процедуре, сачињава се Записник.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за спорт, културу, омладину и породицу