Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за санацију пута


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за санацију пута
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за саобраћај
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.5.2.1 06/1-1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о јавним путевима РС (Службени гласник Републике Српске, број 89/13),
- Правилник о одрзавању, рехабилитацији и застити јавних путева и путних објеката (Службени гласник Републике Српске, број 06/15) и
- Одлука о локалним путевима, некатегорисаним путевима и улицама у насељима (Службени гласник Општине / Града Приједор 09/07).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Излази на терен и провјерава оправданост захтјева.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује управни акт.
4. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА САОБРАЋАЈ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Телефон: 052/245-185

ОДГОВОРНА ОСОБА
АЛЕКСАНДАР ЈЕФТИЋ
052/245-185, КАНЦ.:7, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за саобраћај
ИГОР МИЛЕТИЋ
052/245-188, КАНЦ.:10, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за путеве