Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Обрачун накнада


НАЗИВ ПОСТУПКА: Обрачун накнада
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ПУ 7.5.1 ОН
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Локацијски услови или урбанистичко-технички услови (на увид),
2. Главни пројекат са потврдом о извршеној ревизији (на увид),
3. Пољопривредна сагласност са доказима о уплаћеној накнади за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште (уколико постоји обавеза),
4. Остали докази И
5.Административну градску таксу у износу од 10 КМ.

НАПОМЕНА
- Захтјев се односи само на изградњу, реконструкцију, доградњу, надоградњу објеката (ново грађење). Овај захтјев се не односи на поступке легализације објеката.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу ("Сл. гласник РС", број 55/10, 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Закон о легализацији бесправно изграђених објеката ("Сл. гласник Републике Српске", број 62/18, 93/22),
- Одлука о градским административним таксама, пречишћени текст ("Сл. гласник Града Приједор" бр. 6/19, 8/21) и
- Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту ("Сл. гласник Града Приједор" бр. 6/14, 7/22).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Врши увид у приложену документацију (Локацијске услове и пројектну документацију),
2. Врши обрачун уређења грађевинског земљишта и једнократне ренте,
3. Позива странку и упознаје је са обрачунима,
4. Израђује рјешења и
5. Доставља обрачуне и рјешења странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
САЊА ЛАТИНОВИЋ,
052/245-169, КАНЦ.: 50, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за обрачун накнада