Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање одобрења за одржавање


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање одобрења за одржавање
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за инспекцијске послове
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП П 8.2.2.1. 10/3
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Рјешење о регистрацији (правна лица) и
2. Доказ о плаћеној административној такси за трошкове поступка у вриједности од 10,00 КМ 2,00 КМ, у маркицама.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о инспекцијама у РС (Службени гласник Републике Српске, број 74/10, 109/12, 117/12исп и 44/16),
- Закон о ветеринарству у РС (Службени гласник Републике Српске, број 75/17),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева.
2. Припрема поступак за вршење инспекцијског надзора.
3. Након извршеног инспекцијског надзора израђује управни акт у виду рјешења.
4. Доставља странци акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Адреса: Светосавска 27, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе на „Јерези“
Телефон: 052/234-911

ОДГОВОРНА ОСОБА
ДРАГАНА ВУКОЈЕВИЋ ПИЛИПОВИЋ
052/234-911, КАНЦ.: 10, РАДНО МЈЕСТО: Ветеринарски инспектор
Контакт < e-mail >