Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Одобрење за уклањање објекта


НАЗИВ ПОСТУПКА: Одобрење за уклањање објекта
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ПУ 7.5.1 УО
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Доказ о праву власништва,
2. Пројекат уклањања објекта,
3. Сагласност надлежних органа ако се тим уклањањем може угрозити јавни и интерес,
4. Процјена утицаја на животну средину у складу са посебним законом и
5. Административна градска такса у износу од 10 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу ("Сл. гласник Реп. Српске", бр. 40/13, 106/15, 3/16,84/19),
- Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 13/02, 87/07, 50/10, 66/18) и
- Одлука о градским административним таксама, пречишћени текст ("Сл. гласник Града Приједор" бр. 6/19, 8/21)

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјера комплетности захтјева у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска,
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе,
3. Води активности на провјери комплетности тех. документације за објекте БГП преко 400 м2,
4. Израђује управни акт и
5. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
НИКОЛИНА ШАРИЋ
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
РАДЕНКО ВУКОВИЋ
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
САЊА ЛАТИНОВИЋ
052/245-166, КАНЦ.: 48, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за обрачун накнада