Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Одобрење за уклањање објекта


НАЗИВ ПОСТУПКА: Одобрење за уклањање објекта
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 7.1.1.1 (06/1-1)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Доказ о праву власништва,
2. Пројекат уклањања објекта,
3. Сагласност надлежних органа ако се тим уклањањем може угрозити јавни и интерес,
4. Процјена утицаја на животну средину у складу са посебним законом и
5. Административна градска такса у износу од 10 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА
- рачун јавних прихода Града Приједор: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722521,
- буџетска организација: 0074160.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18) и
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска,
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе,
3. Води активности на провјери комплетности техничке документације за објекте БГП преко 400 м2,
4. Израђује управни акт.
5. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
НИКОЛИНА ШАРИЋ
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
РАДЕНКО ВУКОВИЋ
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
ЛИДИЈА КЕВИЋ
052/245-169, КАНЦ.: 50, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за контролу и праћење урбанистичко-техничке документације
САЊА ЛАТИНОВИЋ
052/245-166, КАНЦ.: 48, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за обрачун накнада