Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи социјално - угроженим лицима из средстава буџета Града Приједор


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи социјално - угроженим лицима из средстава буџета Града Приједор
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА:
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема управног акта

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Увјерење о пребивалишту
2. Фотокопија текућег рачуна,
3. Доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа),
4. Фотокопија мјесечних одрезака личних примања подносиоца захтјева и чланова породичног домаћинства (плате, пензије, помоћи за уздржавање, накнада са завода за запошљавање) или изјава са пуном материјалном одговорношћу да не остварује наведене приходе ни по ком основу,
5. Доказ о незапослености, ако је подносилац захтјева незапослено лице и за чланове породичног домаћинства
6. Документација која доказује наводе из захтјева (нпр. лијечничка документација, извод из матичне књиге умрлих, записник надлежног органа о догађају).

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 И 61/21),
- Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12 и 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22) и
- Правилник о условима, начину и поступку додјеле новчане помоћи социјално угроженим лицима из средстава буџета Града Приједор ("Службени гласник града Приједора", број 1/23 ).

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕТНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ДРАГИЦА ПЛАВШИЋ - СТОЈАНОВИЋ
052/245-193; КАНЦ.: 66, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за здравсто и социјалну заштиту