Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи социјално - угроженим лицима из средстава буџета Града Приједор


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи социјално - угроженим лицима из средстава буџета Града Приједор
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА:
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Фотокопија личне карте подносиоца захтјева
2. Увјерење о пребивалишту
2. Фотокопија текућег рачуна,
3. Доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа),
4. Фотокопија мјесечних одрезака личних примања (плате, пензије, помоћи за уздржавање, накнада са завода за запошљавање) или изјава са пуном материјалном одговорношћу да не остварује наведене приходе ни по ком основу,
5. Доказ о незапослености, ако је подносилац захтјева незапослено лице и за чланове породичног домаћинства
6. Документација која доказује наводе из захтјева (нпр. лијечничка документација, извод из матичне књиге умрлих, записник надлежног органа о догађају).

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ДРАГИЦА ПЛАВШИЋ - СТОЈАНОВИЋ
052/245-193; КАНЦ.: 66, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за здравсто и социјалну заштиту