Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање легитимације за возача такси возила


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање легитимације за возача такси возила
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за саобраћај
ШИФРА ЗАХТЈЕВА:
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Овјерена копија дипломе возача моторних возила или овјертена копија дипломе најмање четвртог степена образовања саобраћајне струке друмског саобраћаја.
2. Овјерена копија возачке дозволе
3. Двије фотографије
4. Доказ о уплаћеној накнади за идавање Легитимације у износу од 10.00 КМ. Уплата на жиро рачун број: 5620070000417349, врста прихода: 722521, буџетска организација: 0074170

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10)
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор 11/11,7/13, 15/13).
- Одлука о такси превозу на подручју града Приједора (" Сл. Гласник града Приједор"број: 8/18)

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјера комплетности захтјева у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Израђује управни акт
3. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА САОБРАЋАЈ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-185

ОДГОВОРНА ОСОБА
ВЕСНА БАБИЋ
КАНЦ.:7, РАДНО МЈЕСТО: Виши стручни сарадник за управне послове из области саобраћаја и путева