Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за приступ информацијама


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за приступ информацијама
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Кабинет градоначелника
ШИФРА ЗАХТЈЕВА:
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о слободи приступа информацијама, ("Службени гласник Републике Српске", број 20/01)
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19)

ОПИС ПОСТУПКА
На основу Закона о слободи приступа информацијама члан 4. ("Службени гласник Републике Српске", број 20/01), свако физичко и правно лице има право приступа информацијама које су под контролом јавног органа (Скупштине Града Приједора или Градоначелника), а сваки јавни орган има одговарајућу обавезу да објави такве информације. Ово право приступа се остварује на основу уредно поднесеног захтјева за приступ информација, који садржи све тражене елементе и који се може оцијенити као потпун и подлијеже само формалним радњама и ограничењима како је утврђено у овом закону.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: е-маил
Телефон: 052/245-134

ОДГОВОРНА ОСОБА
ДАНИЈЕЛА ДОДОШ
052/245-134, КАНЦ.: 27, РАДНО МЈЕСТО: Шеф кабинета Градоначелника