Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање потврде о измиреним обавезама


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање потврде о измиреним обавезама
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за финансије
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 10.2.1.4 1-1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 7 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. фотокопија Рјешења на основу кога се тражи потврда о измиреним обавезама,
2. фотокопија личне карте и
3. овлаштење за евентуалног заступника.

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује правни акт.
4. Доставља странци правни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-160

ОДГОВОРНА ОСОБА
БИЉАНА ПАУКОВИЋ
052/245-162, КАНЦ.: 38, РАДНО МЈЕСТО: Шеф Одсјека за трезор
ИВАНА ТОМИЋ
052/245-157, КАНЦ.: 35, РАДНО МЈЕСТО: Виши стручни сарадник за пореско књиговодство
МИРАЈАНА ЉУБИЧИЋ
052/245-157, КАНЦ.: 35, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за извршење буџета