Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за субвенцију ђачког превоза за дјецу са оштећеним слухом


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за субвенцију ђачког превоза за дјецу са оштећеним слухом
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП 0 8 . 2 . 1 . 7 - 2 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Увјерење о држављаснтву за дијете,
2. Увјерење о мјесту пребавилашта за дијете,
3. Кућна листа,
4. Увјерење о похађању наставе,
5. Увјерење Центра за социјалани рад зависно од основа по коме остварују неко од права,
6. Потврда о мјесечном износу карте, са прецизно наведеном километражом, издату од стране регистрованог јавног превозника,
7. Потврда Завода за запошљавање о незапослености за једног или оба родитеља и
8. Копија текућег рачуна

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19 и 61/21),
- Закон о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 63/20 и 63/22)

ОПИС ПРОЦЕСА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска,
- По потреби контактира странке и друга заинтересована лица ради утврђивања чињеничног стања,
- Израђује приједлог управног акта и доставља га Градоначелнику,
- Достављање управног акта странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕТНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ЈАДРАНКА ДЕСНИЦА
052/245-133, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за стипендије, ученички и студентски стандард