Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за остваривање новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за остваривање новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8 . 25 . 1 . 21 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. увјерење о пребивалишту подносиоца захтјева;
2. доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа);
3. копија рјешења о оствареном праву из области социјалне заштите или социјална анамнеза издате од стране ЈУ Центар за социјални рад Приједор;
4. увјерење Пореске управе Републике Српске Подручна јединица Приједор, да лице није оставарило приходе у посљедњих шест мјесеци;
5. доказе о висини прихода чланова породице (чек од посљедње примљене пензије, инвалиднине, платне листе и слично) и
6. копија предње стране текућег рачуна подносиоца захтјева.

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19 и 61/21),
3. Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12, 90/16 и 94/19, 42/20 и 36/22),
4. Одлука о измјени Правилника о додјели новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце ("Службени гласник Града Приједор", број: 3/23).

ОПИС ПОСТУПКА
У складу са Одлуком о измјени Правилника о додјели новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце ("Службени гласник Града Приједор", број: 3/23), именована је Комисија за додјелу новчане помоћи која има задатак да прегледа пристигле захтјеве и утврди ранг листу коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, средства се додјељују Закључком Градоначелника оним социјално угроженим породицама са троје и више дјеце које су испуниле услове у складу са Одлуком. Остали који не испуњавају услове, обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева.
По завршетку процедуре, сачињава се Записник.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕТНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.:64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ТОМИЧИЋ ДРАГАНА
052/245-133, КАНЦ.:67, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за послове демографске и пронаталитетне политике.