Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Одобравање припремних радњи (домаћа радиност, пољопривреда, трговина, угоститејство, занатство)


НАЗИВ ПОСТУПКА: Одобравање припремних радњи (домаћа радиност, пољопривреда, трговина, угоститејство, занатство)
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништво
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОБРАЗАЦ СП - 2
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 2 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Овјерена фотокопија личне карте (пасоша за стране држављане)
2. Градска административна такса за рјешење у износу од 10 КМ

Напомена:
- Ако се захтјев подноси електронским путем, износ таксе се умањује за 50%.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о занатско предузетничкој дјелатности ("Службени гласник Републике Српске", број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19)
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18)
- Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника ("Службени гласник Републике Српске", број: 53/14)
- Закон о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20)

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева (да ли је захтјев поднесен на прописаном обрасцу, да ли су уз захтјев достављени потребни документи и да ли је плаћена такса за регистрацију),
2. Израђује управни акт.
3. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДСЈЕК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-140

ОДГОВОРНА ОСОБА
СЛАЂАНА МУТИЋ
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
НЕВЕНА РАСТОКА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО :Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
БРАНКИЦА ЂАКОВИЋ
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво
ВЕСНА ВРХОВАЦ
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво