Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за суфинансирање рада спортских клубова и организација из средстава Буџета Града


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за суфинансирање рада спортских клубова и организација из средстава Буџета Града
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП КС 8.4.2.31 22
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
- рјешење надлежног суда о регистрацији,
- рјешење о регистрацији Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске,
- уговор о отварању и вођењу банковног трансакционог рачуна,
- наративни и финансијски извјештај за претходну годину,
- календар такмичења за текућу годину,
- финансијски план за текућу годину,
- списак регистрованих такмичара, секција и лиценцираних спортских тренера са одговарајућим доказима и
- преглед стања спортских терена и објеката које користе.

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и
3. Правилник о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама у Граду Приједор ("Службени гласник Града Приједор", број: 1/23).

ОПИС ПОСТУПКА
У складу са Правилником о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама у Граду Приједор ("Службени гласник Града Приједор, број: 1/23), Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације једном у току календарске године обавља процедуру расподјеле средстава спортским клубовима и организацијама у Граду Приједор. Процедура се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након објављивања Јавног позива, Комисија за расподјелу средстава спортским клубовима и организацијама врши бодовање и утврђује ранг листу коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, средства се додјељују Рјешењем Начелника Одјељења,а на основу Одлуке коју доноси Градоначелник. Остали спортски клубови и организације који не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева.
По завршетку процедуре, сачињава се Записник.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, СПОРТ И НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-196

ОДГОВОРНА ОСОБА
АЛЕКСАНДАР МИЉЕШИЋ
052/245-196, КАНЦ.: 65, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за спорт и невладине организације