Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за суфинансирање рада спортских клубова и организација из средстава Буџета Града


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за суфинансирање рада спортских клубова и организација из средстава Буџета Града
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГПО 8.2.1.1 12-2
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. рјешење о регистрацији код Основног суда,
2. рјешење о регистрацији код Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске,
3. уговор са банком о отвореном трансакционом рачуну,
4. наративни и финансијски извјештај за претходну годину,
5. календар такмичења за наредну годину,
6. финансијски план за наредну годину,
7. списак регистрованих такмичара, секција, информацију о стању спортских терена и објеката и лиценцираних спортских тренера.

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и
3. Правилник о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама у Граду Приједор ("Службени гласник Града Приједор", број: 4/21)

ОПИС ПОСТУПКА
- У складу са Правилником о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама у Граду Приједор ("Службени гласник Града Приједор, број: 4/21), Одјељење за друштвене дјелатности једном у току календарске године обавља процедуру расподјеле средстава спортским клубовима и организацијама у Граду Приједор. Процедура се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након објављивања Јавног позива и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, средства се додјељују Рјешењем Начелника Одјељења,а на основу Одлуке коју доноси Градоначелник. Остали спортски клубови и организације који не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева.

По завршетку процедуре, сачињава се Записник.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за спорт, културу, омладину и породицу