Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање одобрења за прекоп јавне површине


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање одобрења за прекоп јавне површине
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП СТ 8.4.2. 41 08
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Ситуациони снимак са назначеним мјестом прекопа и положајем постојећих инсталација на мјесту и у близини мјеста прекопа,
2. Сагласност власника инсталација на којим се изводе радови и власника инсталација које се налазе у близини или на мјесту прекопа,
3. Одобрење за грађење или реконструкцију, ако се ради о изградњи нових или реконструкцији старих инсталација и
4. Административна градска такса 10 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Одлука о начину и условима за прекопавање на подручју општине Приједор (Службени гласник општине Приједор, број 8/18),
- Одлука о комуналним таксама (Службени гласник општине Приједор, бр. 5/12, Службени гласник Града Приједора, број 1/14, 5/12, 4/21) и
- Одлука о градским административним таксама (Службени гласник Града Приједор 8/21).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава да ли је захтјев потпун, а у супротном случају обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска у одређеном року.
2. Излази на терен са извођачем радова и инвеститором, ради увиђаја и мјерења површина које се прекопавају.
3. Израђује управни акт.
4. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
ВИВИЈЕН ЈАТИЋ
052/245-187, КАНЦ.:8, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за уређење и коришћење грађевинског земљишта