Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање водних смјерница


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање водних смјерница
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за пољопривреду и рурални развој, Одсјек за рурални развој и економику аграра
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПИП _005 ГП МП ГП МП 7.1.1.4. 5
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Рјешење о регистрацији фирме или копија л.к. за физичко лице,
2. Копија катастарског плана и посједовног листа,
3. УТУ (копија),
4. Идејно рјешење за пројекат,
5. 10,00 КМ градске административне таксе и
6. 2,00 КМ таксе на захтјев.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о водама („Службени гласник Републике Српске, број 50/06, 92/09, 121/12),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Извршава провјеру комплетности техничке документације за објекте.
4. Израђује Рјешење о водним смјерницама.
5. Доставља подносиоцу захтјева Рјешење о водним смјерницама.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, ОДСЈЕК ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМИКУ АГРАРА
Адреса: Улица Вожда Карађорђа, 79102 Приједор
Електронска пошта: < e-mail >
Електронска пошта: < e-mail >
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/211-200

ОДГОВОРНА ОСОБА
РАДОСЛАВ КЉАЈИЋ
052/211-400, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник у области водопривреде
СУЗАНА БАШИЋ
052/211-400, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде