Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Комунално-инспекцијски надзор по службеној дужности и захтјеву странке


НАЗИВ ПОСТУПКА: Комунално-инспекцијски надзор по службеној дужности и захтјеву странке
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек комуналне полиције
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОКП_001 ГП МП 7.1.3.1. (11/1-1)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о комуналној полицији (Службени гласник Републике Српске, број 28/13)
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10)
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13, 6/19, 8/21).

ОПИС ПОСТУПКА
Комунални полицајац предузима мјере и радње у оквиру својих права, дужности и овлашћења утврђених законим и др. прописима:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Налаже предузимање одговарајућих мјера и радњи, односно забрани вршење одређених радњи с циљем потпунијег утврђивања чињеничног стања.
4. Израђује управни акт и исти доставља странци.
5. Издаје прекршајни налог, подноси захтјев за покретање прекршајног поступка, подноси пријаву за учињено кривично дјело, обавјештава други орган о потреби предузимања мјера из надлежности тог органа и предузима друге мјере и радње прописане законом и др. прописима.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДСЈЕК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Адреса: Светосавска 27, 79102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе на „Јерези“
Електронска пошта: < E-mail >
Телефон: 052/216-988

ОДГОВОРНА ОСОБА
МИРОСЛАВ КРНЕТА
052/216-988, КАНЦ.: 2, РАДНО МЈЕСТО: Шеф Одсјека комуналне полиције
РАДМИЛА ГАВРИЛОВИЋ
052/216-988, КАНЦ.: 1, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за АОП-а
СЛАВИША БАСРАК
052/216-988, КАНЦ.: 3, РАДНО МЈЕСТО: Комунални полицајац
ДРАГАН ДОШЕН
052/216-988, КАНЦ.:3, РАДНО МЈЕСТО: Комунални полицајац
УГЉЕША ВУЈИЋ
052/216-988, КАНЦ.: 3, РАДНО МЈЕСТО: Комунални полицајац
ЗОРАНА ДРИНИЋ
052/216-988, КАНЦ.: 3, РАДНО МЈЕСТО: Комунални полицајац
МЛАДЕН БОСАНЧИЋ
052/216-988, КАНЦ.: 3, РАДНО МЈЕСТО: Комунални полицајац
АЛЕКСАНДАР ТУВИЋ
052/216-988, КАНЦ.: 3, РАДНО МЈЕСТО: Комунални полицајац
ДАРКО АВРАМОВ
052/216-988, КАНЦ.: 3, РАДНО МЈЕСТО: Комунални полицајац
МАРКО ДЕСПОТОВИЋ
052/216-988, КАНЦ.: 3, РАДНО МЈЕСТО: Комунални полицајац
СРЕТКО КАРЛИЦА
052/216-988, КАНЦ.: 3, РАДНО МЈЕСТО: Комунални полицајац
МИЛЕ ПРЕРАД
052/216-988, КАНЦ.: 3, РАДНО МЈЕСТО: Комунални полицајац