Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Пријава за упис престанка функције лица овлаштеног за заступање заједнице етажних власника (истекао мандат)


НАЗИВ ПОСТУПКА: Пријава за упис престанка функције лица овлаштеног за заступање заједнице етажних власника (истекао мандат)
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за имовинско-стамбене послове
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП СТ 8.2.1.22 08
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ:
1. Регистарски лист заједнице,
2. Градска административна такса у износу од 20 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ:
- Закон о одржавању зграда („Службени гласник“ Републике Српске бр. 101/11)
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник“ Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10) и

ОПИС ПОСТУПКА:
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава компетност затјева и у случају некомплетности захтејва позива странку да допуни пријаву.
2. Доноси рјешење о упису престанка функције.
3. Доставља рјешење странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Адреса:Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
ДУШКО ВРАЧАР
052/245-186, КАНЦ.: 6, РАДНО МЈЕСТО: Виши стручни сарадник за стамбене послове