Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање увјерења о кућном броју


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање увјерења о кућном броју
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за имовинско-стамбене послове
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП СТ 8.2.1.25 08
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 8 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Препис посједовног листа или копију катастарског плана са уцртаним објектом.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10)
- Одлука о градским административним таксама (Службени гласник Града Приједор 8/21)

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Утврђује кућни број у апликацији адресног регистра на основу достављене документације.
3. Израђује увјерење о кућном броју.
4. Доставља странци увјерење.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
СИЛВАНА ЈОЈИЋ
052/245-189, КАНЦ.:12, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за успоставу и вођење локалног адресног регистра
МИЛИЈАНА МАРМАТ
052/245-189, КАНЦ.:12, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за успоставу и вођење локалног адресног регистра