Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање увјерења о кућном броју


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање увјерења о кућном броју
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за имовинско-стамбене послове
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.1.3.20 1-1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 7 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Препис посједовног листа или Копију катастарског плана са уцртаним објектом.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Утврђује кућни број у апликацији адресног регистра на основу достављене документације.
3. Израђује увјерење о кућном броју.
4. Доставља странци увјерење.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
СИЛВАНА ЈОЈИЋ
052/245-189, КАНЦ.:12, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за успоставу и вођење локалног адресног регистра
МИЛИЈАНА МАРМАТ
052/245-189, КАНЦ.:12, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за успоставу и вођење локалног адресног регистра