Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Приједлог за планско рјешење


НАЗИВ ПОСТУПКА: Приједлог за планско рјешење
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ПУ 8.2.1 1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ:
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Доказ о праву власништва или кориштења земљишта и објеката,
2. Копија катастарског плана за земљиште за које се даје приједлог и
3. Расположива урбанистичко-техничка и друга документација.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу ("Сл. гласник Републике Српске", број 40/13, 106/15, 3/16, 84/19) и
- Правилник о начину израде, садржају и формирању документа просторног уређења ("Сл. гласник РС", број 69/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност приједлога за планско рјешење и у случају некомплетности обавјештава подносиоца о евентуалној допуни приједлога.
2. По потреби саслушава подносиоца приједлога за планско рјешење или га контактира путем телефона.
3. Доставља подносиоцу приједлога обавијест о даљим активностима на изради документа просторног уређења.
4. Доставља приједлог за планско рјешење изабраном носиоцу израде документа просторног уређења.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
ВЛАДАНА ПЕЦАЉ
052/245-176, КАНЦ.:55, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за послове припреме документације и координације на реализацији стратешких и других пројеката од значаја за Град
ЈЕЛЕНА РАДОЊИЋ
052/245-175, КАНЦ.:52, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за послове просторног планирања и урбанизма