Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Приједлог за планско рјешење


НАЗИВ ПОСТУПКА: Приједлог за планско рјешење
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_013 ГП МП 6.1.1.6 (06/6)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ:
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Доказ о праву власништва или кориштења земљишта и објеката,
2. Копија катастарског плана за земљиште за које се даје приједлог и
3. Расположива урбанистичко-техничка и друга документација.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16) и
- Правилник о начину израде, садржају и формирању документа просторног уређења (Службени гласник РС, број 69/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност приједлога за планско рјешење и у случају некомплетности обавјештава подносиоца о евентуалној допуни приједлога.
2. По потреби саслушава подносиоца приједлога за планско рјешење или га контактира путем телефона.
3. Доставља подносиоцу приједлога обавијест о даљим активностима на изради документа просторног уређења.
4. Доставља приједлог за планско рјешење изабраном носиоцу израде документа просторног уређења.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
ВЕРА ЈОВИЋ
052/245-172, КАНЦ.:53, РАДНО МЈЕСТО:Шеф Одсјека за планирање, урбанизам и документацију
САЊА ЛАТИНОВИЋ
052/245-166, КАНЦ.:48, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за обрачун накнада