Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за куповину - продају - замјену земљишта


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за куповину - продају - замјену земљишта
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Стручна служба Градоначелника, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.5.6.15 09/2-2
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ:
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Посједовни лист за парцелу
2. Копија катастарког плана
3. Земљишнокњижни извод
4. Лист непокретности
5. Увјерење о усклађењу парцела

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19),
- Закон о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19) и
- Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, и утврђује да ли су ријешени имовински односи на земљишту, у смислу да ли су некретнине уписане као својина и посјед Града Приједор.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и упућује странке да доставе и другу неопходну документацију.
3. Предузима све потребне активности на рјешавању имовинских односа на некретнинама.
4. Припрема приједлог одлуке за сједницу Скупштине града.
5. Доставља сву неопходну документацију нотарској канцеларији ради сачињавања нацрта уговора.
6. Доставља нацрт уговора Правобранилаштву РС Сједиште замјеника Приједор, ради достављања мишљења.
7. Доставља мишљење нотарској канцеларији, ради сачињавања уговора за потпис.
8. Потписивање уговора, од стране уговорних лица.
9. Доставља уговор у Републичку управу за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Приједор, ради провођења промјена у евиденцијама о некретнинама.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ЕВИДЕНЦИЈУ НЕКРЕТНИНА
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >

ОДГОВОРНА ОСОБА
ДИЈАНА СТОЈИЋ
052/245-115, КАНЦ: 30, РАДНО МЈЕСТО: Шеф Одсјека за имовинске послове и евиденцију некретнина
Контакт < e-mail >
АНА БАЈИЋ СЕМИЗ
052/245-183, КАНЦ: 31, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове
Контакт < e-mail >
ЖАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
052/245-183, КАНЦ: 31, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове
Контакт < e-mail >