Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за суфинансирање пројеката НВО


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за суфинансирање пројеката НВО
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ДР 8.4.2.44 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
- Попуњен Образац за писање приједлога пројекта којим удружење или фондација конкурише на расписани Јавни конкурс,
- Рјешење о регистрацији у РС, односно БиХ (овјерена копија),
- Биланс стања и биланс успјеха овјерен од АПИФ-а (овјерена копија),
- Увјерење о пореској регистрацији - ЈИБ (овјерена копија),
- Кратак опис удружења са подацима о претходно реализованим пројектима,
- Трансакцијски рачун удружења (копија уговора са банком или потврда банке).

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 52/01, 42/05),
- Одлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација
- Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама ("Службени гласник Града Приједора", број: 5/18).

ОПИС ПОСТУПКА
У складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама ("Службени гласник Града Приједора", број: 5/18) и Одлуке о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација, Одјељење за друштвене дјелатности једном у току календарске године објављује Јавни конкурс за избор најповољнијег пројекта у областима: запошљавања, социјалне заштите, културе, образовања, јачања демократског друштва,људских права, развоја спорта, екологије, здравства, туризма, привреде и пољопривреде. Јавни конкурс се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака НВО има увид у процедуру. Након објављивања Јавног конкурса и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу пројеката коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, удружења и фондације закључују Уговор са Градоначелником. Листа се објављује на званичном сајту Града Приједор. Удружења и фондације којима није одобрен пројекат и не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева.
По завршетку процедуре, сачињава се Записник и Извјештај о раду Комисије.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за спорт, културу, омладину и породицу