Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање спроводнице за пренос умрлог лица


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање спроводнице за пренос умрлог лица
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за инспекцијске послове
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП П 7.1.1. 10/2
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Извјештај о узроку смрти (копија уз предочење оригинала или овјерена копија или оригинал),
2. Потврда – доказ о мјесту сахране (копија уз предочење оригинала или овјерена копија или оригинал),
3. Извод из матичне књиге умрлих (копија уз предочење оригинала или овјерена копија или оригинал),
4. Пуномоћ за преузимање посмртних остатака (вриједи за превознике) – (копија уз предочење оригинала или овјерена копија или оригинал),
5. Сагласност – изјава уже породице и
6. Административна градска такса у износу од 12 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о инспекцијама у РС (Службени гласник Републике Српске, број 74/10, 109/12, 117/12исп и 44/16),
- Закон о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник Републике Српске, број 90/17),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева,
2. Припрема поступак за вршење инспекцијског надзора,
3. Излази на лице мјеста и утврђује услове за пренос умрлог лица и/или ексхумацију,
4. Након извршеног инспекцијског надзора израђује управни акт (спроводница и рјешење) и
5. Доставља странци акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Адреса: Светосавска 27, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе на „Јерези“
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/234-911

ОДГОВОРНА ОСОБА (по овлаштењу)
НАИДА СТЕГИЋ
052/234-911, КАНЦ.:9, РАДНО МЈЕСТО: Главни инспектор за храну
СЕНДИ ДЕСНИЦА
052/234-911, КАНЦ.:5, РАДНО МЈЕСТО: Инспектор за храну
СИНИША ЂАКОВИЋ
052/234-911, КАНЦ.:5, РАДНО МЈЕСТО: Инспектор за храну
БОЈАНА ГРБИЋ
052/234-911, КАНЦ.:13, РАДНО МЈЕСТО: Инспектор за храну