Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање рјешења којим се утврђује легалност објекта


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање рјешења којим се утврђује легалност објекта
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ПУ 7.5.1.Л
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Извод из јавних евиденција (ЗК извадак, Посједовни лист,
Увјерење о усклађењу честица, копију катастарског плана)
2. копију купопродајног уговора, купопродајни уговор који се односи на
предметни објекат или
3. уговор о грађењу објекта или
4. других доказа на основу којих се може утврдити да је објекат изграђен до
краја 1991.г. / 2013.г.
5. Административну градску таксу у износу од 10 КМ

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу ("Сл. гласник РС" , број 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Закон о легализацији бесправно изграђених објеката ("Сл. гласник РС", број 62/18, 93/22),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02,87/07, 50/10, 66/18) и
- Одлука о градским административним таксама, пречишћени текст ("Сл. гласник Града Приједор" 6/19, 8/21).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Врши грађевински увиђај на лицу мјеста у присуству стручног лица архитектонско-грађевинске струке, те прикупља податке везано за чињенично стање, испитивањем власника објекта и његових сусједа и сл.
3. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
4. Израђује управни акт.
5. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
НИКОЛИНА ШАРИЋ
052/245-168, КАНЦ.:49, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
РАДЕНКО ВУКОВИЋ
052/245-168, КАНЦ.:49, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
САЊА ЛАТИНОВИЋ
052/245-169, КАНЦ.: 50, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за обрачун накнада