Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за додјелу такси стајалишта


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за додјелу такси стајалишта
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за саобраћај
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.5.2.1 06/1-1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Рјешење о регистрацији дјелатности;
2. Лиценца превозника;
3. Потврда о регистрацији за возило (овјерена копија);
4. Потврда/увјерење о измиреним пореским обавезама (од Управе за индиректно опорезивање и од Пореске управе), не старија од 30 дана
5. Потврда/увјерење о измиреним доприносима пензионог и здравственог осигурања, не старије од 30 дана
6. Доказ о уплаћеној годишњој накнади за кориштење такси стајалишта за претходну годину;
7. Административна градска такса у износу од 10 КМ;
8. Административна такса на захтјев 2 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Одлука о такси превозу на подручју Општине Приједор (Службени гласник Општине Приједор број 8/02, 9/06, 12/09);
- Закон о превозу у друмском саобраћају (Службени гласник Републике Српске, број 47/17);
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује управни акт.
4. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА САОБРАЋАЈ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
ВЕСНА БАБИЋ
052/245-185, КАНЦ.:7, РАДНО МЈЕСТО: Виши стручни сарадник за управно правне послове из области саобраћаја и путева