Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Поступак по захтјеву за рјешавање имовинских и других права на земљишту додијељеном по Пројекту „Приједор 2000 – Дом за све л


НАЗИВ ПОСТУПКА: Поступак по захтјеву за рјешавање имовинских и других права на земљишту додијељеном по Пројекту „Приједор 2000 – Дом за све л
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Стручна служба Градоначелника, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.5.3.15 09/2-1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Посједовни лист за некретнине,
2. Копија катастарског плана,
3. Увјерење о усклађењу парцела,
4. Земљишно књижни извод,
5. Рјешење, уговор, потврда, увјерење надлежног органа о статусу лица,
6. Други докази по потреби и
7. Административна такса у износу од 2 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- 2 КМ,
- рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722521,
- буџетска организација: 0074110.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Одлука о утврђивању начина рјешавања имовинских и других права на земљишту додијељеном по Пројекту „Приједор 2000 – Дом за све људе“ („Службени гласник Општине Приједор“, број: 6/10),
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о општинским административним таксама („Службени гласник Општине / Града Приједор“, број: 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, као и утврђује да ли су ријешени имовински односи на земљишту, у смислу да ли су некретнине уписане као својина и посјед Града Приједор.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и упућује странке да доставе и другу неопходну документацију.
3. Предузима све потребне активности на рјешавању имовинских односа на некретнинама.
4. Израђује управни акт и анекс уговора.
5. Доставља странци управни акт и позива исту да потпише анекс уговора.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ЕВИДЕНЦИЈУ НЕКРЕТНИНА
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Телефон: 052/245-183

ОДГОВОРНА ОСОБА
ЖАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
052/245-183, КАНЦ.: 31, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове
Контакт < e-mail >
АНА БАЈИЋ
052/245-183, КАНЦ.: 31, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове
Контакт < e-mail >