Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Информација, извод из документа просторног уређења, мишљења и друго


НАЗИВ ПОСТУПКА: Информација, извод из документа просторног уређења, мишљења и друго
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ПУ 5.3.1 1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: -

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Копија катастарског плана, не старија од шест мјесеци,
2. Административна градска такса у износу од 2 КМ (осим уколико се захтјев односи само на Извод из ДПУ) и
3. Накнада за трошкове поступка у износу од 15 КМ за Информацију са изводом.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА
- рачун јавних прихода Града Приједор: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722521,
- буџетска организација: 0074160.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу ("Сл. гласник РС" бр. 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Одлука о градским административним таксама, пречишћени текст ("Сл. гласник Града Приједор" 6/19, 8/21) и
- Одлука о критеријумима, висини и начину обрачуна накнада за израду локацијских услова ("Сл. гласник Града Приједор" бр. 13/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Врши увид у документе просторног уређења: Извод из документа просторног уређења.
2. Израђује мишљења, информације у складу са документом просторног уређења и законском регулативом.
3. Доставља информације, мишљења, изводе странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
ЛИДИЈА КЕВИЋ,
052/245-173, КАНЦ.: 53, РАДНО МЈЕСТО:Шеф одсјека за грађење и употребу објеката
ДРАГАНА СРЕДИЋ,
052/245-177, КАНЦ.: 51, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
ДРАГАНА ЉУБОЈА-МУТИЋ,
052/245-177, КАНЦ.: 51, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
АЛЕКСАНДРА САВИЋ,
052/245-175, КАНЦ.: 52, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
МИРЈАНА СЕКУЛИЋ,
052/245-166, КАНЦ.: 48, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
ЈЕЛЕНА РАДОЊИЋ
052/245-175, КАНЦ.: 52, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за послове просторног планирања и урбанизма
САЊА КНЕЖЕВИЋ
052/245-166, КАНЦ.: 48, РАДНО МЈЕСТО: Стручни сарадник за теренске увиђаје и исколчење објеката
ВЛАДАНА ПЕЦАЉ
052/245-176, КАНЦ.: 55, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за документацију, обраду и унос података у ГИС базу податка
РАДЕНКО ВУКОВИЋ
052/245-168, КАНЦ.:49, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
САЊА ЛАТИНОВИЋ
052/245-169, КАНЦ.: 50, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за обрачун накнада
НИКОЛИНА ШАРИЋ
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно-правне послове