Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Информација, извод из документа просторног уређења, мишљења и друго


НАЗИВ ПОСТУПКА: Информација, извод из документа просторног уређења, мишљења и друго
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_007 ГП МП 7.1.1.3 (06/3.1)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Копија катастарског плана, не старија од шест мјесеци,
2. Административна градска такса у износу од 2 КМ и
3. Накнада за трошкове поступка у износу од 10 КМ за Извод из документа просторног уређења, односно 15 КМ за Информацију са изводом.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА
- рачун јавних прихода Града Приједор: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722521,
- буџетска организација: 0074160.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16),
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13) и
- Одлука о критеријумима, висини и начину обрачуна накнада за израду локацијских услова (Сл. гласник Града Приједор бр. 13/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Врши увид у документе просторног уређења: Извод из документа просторног уређења.
2. Израђује мишљења, информације у складу са документом просторног уређења и законском регулативом.
3. Доставља информације, мишљења, изводе странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
ВЕРА ЈОВИЋ,
052/245-172, КАНЦ.: 53, РАДНО МЈЕСТО:Шеф одсјека за планирање, урбанизам и документацију
ВЕСНА НИКОЛИЋ-РИТАН,
052/245-173, КАНЦ.: 53, РАДНО МЈЕСТО:Шеф одсјека за грађење и употребу објеката
ДРАГАНА СРЕДИЋ,
052/245-177, КАНЦ.: 51, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
АЛЕКСАНДРА САВИЋ,
052/245-175, КАНЦ.: 52, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
САЊА КНЕЖЕВИЋ,
052/245-166, КАНЦ.: 48, РАДНО МЈЕСТО: Стручни сарадник за теренске увиђаје и исколчење објеката
ЛИДИЈА КЕВИЋ,
052/245-169, КАНЦ.: 50, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за контролу и праћење урбанистичко-техничке документације
САЊА ЛАТИНОВИЋ,
052/245-169, КАНЦ.: 50, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за обрачун накнада
ДРАГАНА ЉУБОЈА-МУТИЋ,
052/245-177, КАНЦ.: 51, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
НИКОЛИНА ШАРИЋ,
052/245-168, КАНЦ.: 49,РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове