ИНФО пулт

Поштовани Суграђани на овој страници можете пронаћи све информације о образцима, пријавама, увјерењима и захтјевима које подносите Градској управи. Поред формулара у ПДФ формату који можете иштампати и попунити детаљно су објашњени и прилози које требате приложити, таксе и накнаде као и одговорне особе које ће обрадити Ваш предмет.
Надамо се да ћемо Вам на овај начин срадњу учинити бржом и ефикаснијом.

Ваш Град

Ваше питање о подношењу захтјева

Унесите услов претраге
Организациона јединица:
Врста:
Назив поступка
(дио назива):
Организациона јединицаВрстаНазив поступка
Кабинет градоначелникаЗахтјевЗахтјев за приступ информацијама
Кабинет градоначелникаЗахтјевЗахтјев за санирање штете усљед природне катастрофе
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за додјелу средстава изградње надгробног споменика погинулом-умрлом борцу
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за новчану накнаду одликованом борцу и породици погинулог одликованог борца
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за право на здравствену заштиту
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за право на породичну инвалиднину
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за право на цивилну инвалиднину
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за признавање права на борачки додатак
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за признавање својства борца и разврставање у одговарајућу категорију
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за признавање својства борца и разврставање у одговарајућу категорију умрлог борца
Одјељење за борачко-инвалидску заштитуЗахтјевЗахтјев за утврђивање својства ратног војног инвалида
Одјељење за друштвене дјелатностиЗахтјевЗахтјев за додјелу једнократне материјалне помоћи за студенте и ученике средњих школа
Одјељење за друштвене дјелатностиЗахтјевЗахтјев за додјелу једнократне новчане помоћи социјално - угроженим лицима из средстава буџета Града Приједор
Одјељење за друштвене дјелатностиЗахтјевЗахтјев за додјелу средстава за вантјелесну оплодњу
Одјељење за друштвене дјелатностиЗахтјевЗахтјев за додјелу стипендије студентима
Одјељење за друштвене дјелатностиЗахтјевЗахтјев за додјелу стипендије ученицима
Одјељење за друштвене дјелатностиЗахтјевЗахтјев за остваривање помоћи за новорођено дијете - ФОНД ЗА НАТАЛИТЕТ
Одјељење за друштвене дјелатностиЗахтјевЗахтјев за остваривање права на накнаду трошкова сахране
Одјељење за друштвене дјелатностиЗахтјевЗахтјев за субвенцију ђачког превоза
Одјељење за друштвене дјелатностиЗахтјевЗахтјев за упис дјетета у Основну школу чијем уписном подручју не припада
Одјељење за друштвене дјелатностиОбразацОбразац за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове
Одјељење за друштвене дјелатностиОбразацОбразац за писање приједлога пројекта - омладинске организације
Одјељење за друштвене дјелатностиОбразацОбразац за писање приједлога пројекта - удружења/фондације
Одјељење за друштвене дјелатностиОбразац за извјештајИзвјештај за реализован пројекат НВО
Одјељење за друштвене дјелатностиОбразац за извјештајИзвјештај за реализован пројекат омладинске организације
Одјељење за друштвене дјелатностиОбразац за извјештајОбразац за мониторинг НВО
Одјељење за друштвене дјелатностиОбразац за пројектОбразац за пројекат - млади
Одјељење за друштвене дјелатностиОбразац за пројектОбразац за пројекат - удружења
Одјељење за друштвене дјелатностиУвјерењеЗахтјев за издавање увјерења за студентски дом-умањење школарине
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за допуну података у МКР, МКВ и МКУ
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за закључење брака по пуномоћнику
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за изузимање предмета из архива ради копирања
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за исправку и допуну података у МКР, МКВ и МКУ
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за исправку података у МКР, МКВ и МКУ
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за накнадни упис у МКР грађана БиХ до 23 године
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за накнадни упис у МКР грађана БиХ по пребивалишту
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за накнадни упис у МКР грађана БиХ преко 23 године
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за накнадни упис чињенице рођења у МКР
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за накнадни упис чињенице смрти у МКУ
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за промјену ентитетског држављанства
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за промјену личног имена
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за пружање правне помоћи
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за стицање држављанства БиХ - Републике Српске као двојног држављанства - Хрватска
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за стицање држављанства БиХ - Републике Српске као двојног дрзављанства - Србија
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за стицање држављанства БиХ - Републике Српске по основу прирођења
Одјељење за општу управуЗахтјевЗахтјев за упис у књигу држављана
Одјељење за општу управуОбразацИнструкције за уплату трошкова Виртуелног матичара за кориснике из иностранства
Одјељење за општу управуОбразацИнструкције за уплату трошкова Виртуелног матичара за кориснике из ФБиХ
Одјељење за општу управуПриватне исправеЗахтјев за овјеравање потписа или рукописа изван службених просторија
Одјељење за општу управуПриватне исправеИзјава - ја
Одјељење за општу управуПриватне исправеИзјава-ми
Одјељење за општу управуПриватне исправеКућна листа
Одјељење за општу управуПриватне исправеКућна листа из 1991
Одјељење за општу управуПриватне исправеОпшта пуномоћ
Одјељење за општу управуПриватне исправеПуномоћ за пензију
Одјељење за општу управуПриватне исправеПуномоћ-акције
Одјељење за општу управуПриватне исправеПуномоћ-акционари
Одјељење за општу управуПриватне исправеПуномоћ-управљање аутом
Одјељење за општу управуПриватне исправеПуномоћ-управљање и продаја аута
Одјељење за општу управуПриватне исправеСагласност једног родитеља
Одјељење за општу управуПриватне исправеСагласност два родитеља
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривредуЗахтјевДоношење рјешења о водним смјерницама
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривредуЗахтјевДоношење рјешења о водној дозволи
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривредуЗахтјевДоношење рјешења о водној сагласности
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривредуЗахтјевДоношење рјешења о пољопривредној сагласности
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривредуЗахтјевЗахтјев за издавање гаранције по кредиту
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривредуЗахтјевЗахтјев за одобрење за смјештај покретног пчелињака
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривредуЗахтјевИздавање увјерења о обављању пољопривредне производње
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривредуОбразацОпшти образац
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривредуПријава за учешће у програмуПријава - подршка подизању пластеника
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривредуПријава за учешће у програмуПријава - програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривредуПријава за учешће у програмуПријава за учешће у програму - "Подршка подизању нових засада воћа"
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевДодјела подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП - Анекс А
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевДодјела подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП - Анекс Б
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевИздавање података из службене евиденције (изводи, потврде, увјерења)
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевКатегоризација угоститељских објеката
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевОдобравање припремних радњи (домаћа радиност, пољопривреда, трговина, угоститејство, занатство)
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевОпшти захтјев привреда
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Домаћа радиност
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Занатство и услуга
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Пољопривреда
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Трговина
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација оснивања предузетника - Угоститељство
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Домаћа радиност
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Занатство и услуга
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Пољопривреда
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Трговина
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Угоститељство
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Домаћа радиност
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Занатство и услуга
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Пољопривреда
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Трговина
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевРегистрација промјене података предузетника - Угоститељство
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуЗахтјевСтицање статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности - стари занат/умјетнички занат/домаћа радиност
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацАпликациона форма - Бизнис план
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацАпликациона форма - Додјела подстицајаних средстава за јачање конкурентности МСП
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацИзјава - Додјела подстицајаних средстава за јачање конкурентности МСП
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацИзјава о непостојању сукоба интереса и несудјеловању у коруптивним радњама за апликанте
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацИзјава о порезима и ликвидности (за регистроване)
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацИзјава, по ЈП за додјелу подстицајних средстава - МСП
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацИзајава о непостојању сукоба интереса и несудјеловању у коруптивним радњама, по ЈП за додјелу подстицајних средстава - МСП
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацИнтернационално повезивање и умрежавање - Образац 1.1.
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацИнтернационално повезивање и умрежавање - Образац 1.2.
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацИнтернационално повезивање и умрежавање - Образац 1.3.
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацОбразац 1.1
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацОбразац 1.2
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацОбразац 1.3
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацОбразац 2 - Изјава о порезима и ликвидности
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацОбразац 3 - Споразум о разумијевању
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацОбразац о споразумијевању
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуОбразацФорма за израду Пословног плана
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава "Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа"
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава за "Подстицаје за самозапошљавање незапослених лица" и "Подршка женском предузетништву"
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава за додјелу подстицајаних средстава за јачање конкурентности МСП
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава за додјелу подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава за додјелу финансијских средстава за подршку пословним удружењима и кластерима
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ КАДРОВА"
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "ПОДРШКА УВОЂЕЊУ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА (СЕРТИФИКАЦИЈА)"
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "Подршка увођењу стандарда квалитета (сертификација)"
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ"
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава за остваривање права на подстицајна средства послодавцима по пројекту "ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ РАДНИКА (НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА)"
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПријава за подстицаје за запошљавање нових радника и високообразованих кадрова до 30 година старости
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПрограм интервентних мјера - Субвенција за плаћање комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПрограм интервентних мјера - Субвенција за покривање трошкова рачуна од општег економског интереса
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПрограм интервентних мјера - Субвенција/ослобађање плаћања закупнине пословних простора који су у власништву Града Приједор
Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привредуПријава за учешће у програмуПрограм интервентних мјера -Субвенција плаћања комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред посл.прос
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевГрађевинска дозвола
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевГрађевинска и употребна дозвола
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевЕтажирање објекта
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевЗахтјев за исколчавање објекта
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевИнформација, извод из документа просторног уређења, мишљења и друго
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевИнформација, извод из докумета просторног уређења, мишљења и друго
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевЛокацијски услови
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевЛокацијски услови - рекламни медији
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевОбрачун накнада
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевОдобрење за уклањање објекта
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевПриједлог за планско рјешење
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевРјешење о легалности објекта за објекте изграђене прије краја 1980. године
Одјељење за просторно уређењеЗахтјевУпотребна дозвола
Одјељење за саобраћај, комуналне послове, заштиту животне средине и имовинско-стамбене пословеОбразацОпшти образац
Одјељење за финансијеЗахтјевЗахтјев за издавање потврде о измиреним обавезама
Одјељење за финансијеЗахтјевЗахтјев за овјеру карата
Одјељење за финансијеОбразацОбразац општи Финансије
Одсјек за имовинско-стамбене послове ЗахтјевЗакуп пословних просторија (Захтјев за закључење уговора о закупу)
Одсјек за имовинско-стамбене послове ЗахтјевИздавање увјерења о кућном броју
Одсјек за имовинско-стамбене послове ЗахтјевУпис оснивања заједнице етажних власника зграда
Одсјек за имовинско-стамбене послове ЗахтјевУпис престанка заједнице етажних власника зграда
Одсјек за имовинско-стамбене послове ЗахтјевУпис промјене лица овлашћеног за заступање заједнице етажних власника зграда
Одсјек за имовинско-стамбене послове ЗахтјевУпис статусне промјене, односно промјене облика организовања заједнице етажних власника зграда
Одсјек за инспекцијске пословеЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за одржавање
Одсјек за инспекцијске пословеЗахтјевЗахтјев за издавање спроводнице за пренос умрлог лица
Одсјек за инспекцијске пословеЗахтјевЗахтјев за инспекцијски надзор
Одсјек за инспекцијске пословеЗахтјевЗахтјев за прекид поступка извршења рјешења о уклањању бесправног објекта
Одсјек за инспекцијске пословеПријава градилиштаПријава почетка грађења по грађевинској дозволи или локацијским условима
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање еколошке дозволе
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине ради постављања / задржавања привременог објекта типа киоск
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине ради постављања полица за излагање цвјетних аранжмана
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине ради постављања/задржавања привременог објекта типа љетна башта
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за постављање: покретни рекламни пано (сендвич), транаспарент, реклама у оквиру заштитне ограде
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за издавање одобрења за прекоп јавне површине
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за измјену еколошке дозволе (у поступку ревизије)
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за обнављање еколошке дозволе
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевЗахтјев за обрачун таксе за постављање / задржавање рекламног објекта
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевИздавање одобрења за заузимање јавне површине ради постављања штанда, апарата или другог импровизованог објекта ради продај
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ЗахтјевОслобађање од плаћања комуналних такса
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине ОбразацЗахтјев за издавање одобрења за сјечу - орезивање стабала
Одсјек за мјесне заједницеОбразацЗатјев грађана мјесним заједницама
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахјев за промјену података предузетника (јавни превоз-такси)
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за додјелу такси стајалишта
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање рјешења за вршење превоза ствари за властите потребе пољопривредног газдинства
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање рјешења о сталном престанку обављања дјелатности
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање саобраћајне сагласности
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за издавање увјерења о упису у регистар предузетника / превоз за властите потребе
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за промјену података предузетника (јавни превоз ствари)
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за регулисање саобраћаја
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за санацију пута
Одсјек за саобраћајЗахтјевЗахтјев за упис чамца у регистар чамаца
Одсјек за саобраћајЗахтјевИздавање паркинг карте
Одсјек за саобраћајЗахтјевИздавање паркинг карте за инвалиде
Одсјек за саобраћајЗахтјевОвјера и регистрација редова вожње у градско-приградском саобраћају
Одсјек за саобраћајЗахтјевОцјена исправности блокирања возила и поврат новца
Одсјек за саобраћајЗахтјевРезервација паркинг мјеста
Одсјек за саобраћајЗахтјевУвјерење о додјели парцеле
Одсјек комуналне полицијеЗахтјевКомунално-инспекцијски надзор по службеној дужности и захтјеву странке
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступакОбразацПријава корупције
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступакОбразацПријава на јавни конкурс
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступакОбразацПријава на интерни конкурс
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнинаЗахтјевЗахтјев за куповину - продају - замјену земљишта
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнинаЗахтјевПоступак по захтјеву за рјешавање имовинских и других права на земљишту додијељеном по Пројекту „Приједор 2000 – Дом за све л
Стручна служба Градоначелника, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнинаЗахтјевПријава за учешће на лицитацији