Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Пријава за додјелу стипендија ученицима средњих школа


НАЗИВ ПОСТУПКА: Пријава за додјелу стипендија ученицима средњих школа
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 7.1.4.3 (12-8) (12-9)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
Кандидати који се јављају на конкурс, уз пријаву су дужни приложити сљедећу документацију (у оригиналу или овјереној фотокопији):
- увјерење о држављанству БиХ,
- потврда ЦИПС-а о пребивалишту,
- увјерење о редовном упису разреда средње школе,
- свједочанства о завршеним разредима средње школе за ученике,
- кућна листа,
- увјерење о личним примањима у задњих шест мјесеци за запослене чланове заједничког домаћинства,
- потврда Завода за запошљавање - филијала Приједор за незапослене чланове заједничког домаћинства,
- рјешење надлежног органа управе управе о породичној или личној инвалиднини за чланове породица погинулих бораца и РВИ од < I > до < IV > категорије и
- рјешење/увјерење Центра за социјални рад - Приједор о остваривању права из социјалне заштите.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
- Правилник о стипендирању студената и ученика у граду Приједору („Службени гласник града Приједора“ 9/12).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- У складу са правним регулативама, Одјељење, једном у току календарске године, обавља процедуру додјеле стипендија студентима и ученицима. Процедура се одвија јавно и транспарентно, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након процедуре расписивања Јавног кункурса и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу, коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, подносиоци захтјева потписују уговоре.
- По завршетку процедуре сачињава се Извјештај о стипендирању ученика и студената и Записник. Извјештаји се упућују на усвајање Скупштини града Приједора.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
СТЕВИЦА ДРОЊАК
052/245-133, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за образовање, здравствену и социјалну заштиту и НВО
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за послове из области НВО сектора